Záštita nad výstavou Husitství-600 let od vzniku českého fenoménu

 V Masarykově muzeu probíhá výstava věnovaná husitství.Výstava prezentuje návštěvníkům zajímavé exponáty z husitské historie, které nebyly doposud prezentovány na jednom místě. Smyslem je ukázat historické souvislosti vývoje jednotlivých etap husitské revoluce. Výstava potrvá až do 2.6. 2019. Na výstavu bude také navazovat muzejní noc, která se letos koná 17.5. 2019.
Výstava je pořádána pod záštitou doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., ministra kultury České republiky.

Záštita.jpg, 423x600, 14.54 KB
HUSITSTVÍ - 600 let od vzniku českého fenoménu.jpg, 800x565, 47.89 KB