Příprava sborníku z konference věnované císařovně Marii Terezii

 V současné době se v Masarykově muzeu v Hodoníně připravuje vydání sborníku z konference věnované císařovně Marii Terezii. 
Konferenci pořádalo Masarykovo muzeum v Hodoníně spolu s městem Hodonínem, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 
Čtenáři naleznou ve sborníku 14 příspěvků od historiků z Rakouska, Slovenska a České republiky.

obálka.jpg, 428x599, 27.92 KB