PF 2019

Masarykovo muzeum v Hodoníně přeje do nového roku 2019 všem svým zaměstnancům a návštěvníkům hodně zdraví a úspěchů jak v osobním tak i pracovním životě.

PF 2019.jpg, 800x457, 45.20 KB