Langobardské šperky v Kyjově

S pokračující rekonstrukcí kyjovského muzea postupně finišují také přípravné práce na nové archeologické expozici, která bude odpovídat moderním trendům výstavnictví. Chceme ukázat především nálezy jedné z největších lokalit germánského kmene Langobardů, který v době stěhování národů vytvořil na území pozdějšího Kyjova sídlo středoevropského významu. Návštěvníkům nabídneme virtuální a laserové projekce, možnost zasahovat do audiovizuálních dějů, dotýkat se předmětů a interaktivně s nimi komunikovat.
Podařilo se objevit a zdokumentovat spoustu unikátních artefaktů patřících také tehdejším nejvyšším společenským vrstvám, ale my už dnes víme, že v rámci nové expozice budou největším lákadlem langobardské šperky. Jejich krásu jistě ocení i dnešní ženy pyšnící se s oblibou zlatými a stříbrnými ozdobami. Na ukázku připojujeme malou prezentaci originálních drahocenných skvostů na dívkách oděných v replikách raně středověkých šatů. Fotografie byly vytvořeny ve spolupráci s hodonínskou fotografkou a zároveň také modelkou a antropogenetičkou Šárkou Dohnalovou
1,1.jpg (767x600, 63.13 KB)
1,2.jpg (339x600, 32.35 KB)
1,3.jpg (428x600, 38.18 KB)
1,4.jpg (432x600, 39.93 KB)
1,5.jpg (800x591, 53.53 KB)
2,1.jpg (710x600, 55.22 KB)
2,2.jpg (341x600, 34.36 KB)
2,3.jpg (399x599, 24.18 KB)
2,4.jpg (439x600, 31.48 KB)
3,1.jpg (334x600, 34.87 KB)
3,2 menší.jpg (486x600, 35.44 KB)