Zaměstnankyně Masarykova muzea v Hodoníně získala titul Nositele tradic lidových řemesel

Od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně vybraným lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Jedná se o udělování titulu o oceněních v oblasti kultury. Jedná se o českou verzi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Jeden z takových titulů získala i zaměstnankyně Masarykova muzea v Hodoníně Markéta Maláníková, pocházející z Dolních Bojanovic. Zabývá se šitím krojových součástek a jejich vyšíváním. Pochází z rodiny s krejčovskou tradicí. Její dědeček byl uznávaným krojovým krejčím, stejně tak babička, která krojové součásti vyšívala. Tato tradice pak ovlivnila a nasměrovala její životní dráhu. Vystudovala Střední odborné učiliště uměleckořemeslné výroby v Praze, po ukončení školy pracovala s prarodiči pro ÚLUV. Šije a vyšívá zejména mužské nohavice, lajbly a šátečky, vedle toho však zhotovuje i součástky ženského podlužáckého kroje. Tradiční nohavice se zhotovují z červeného sukna a bohatě zdobí šňůrováním a výšivkou. Markéta Maláníková je šije na základě individuální objednávky na míru budoucího majitele. Výzdoba je vždy jedinečná, objednatel si vybírá z velkého množství vzorů, z nichž některé jsou i více než sto let staré. Tímto Markétě Maláníkové moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

1.JPG (800x600, 63.04 KB)
2.JPG (800x600, 105.45 KB)
3.JPG (397x600, 32.27 KB)
4.JPG (800x529, 50.32 KB)
5.JPG (800x529, 45.91 KB)
DSC_1488.JPG (397x600, 57.77 KB)
DSC09729.JPG (450x600, 37.47 KB)
DSC09748.JPG (800x600, 84.13 KB)