Muzejní profese a veřejnost

seminář 25. - 26. června 2015

MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
a
ODDĚLENÍ MUZEOLOGIE A KATEDRA UNESCO PRO MUZEOLOGII A SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

si Vás dovolují pozvat na muzeologický seminář
 

Muzejní profese a veřejnost

Potenciál muzejních pracovníků „nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku
 

který se uskuteční ve dnech čtvrtek 25. a pátek 26. června 2015
v Masarykově muzeu v Hodoníně, v sále Evropa, Národní tř. 21, Hodonín.


V několika minulých ročnících se semináře zaměřily především na práci s různými cílovými skupinami návštěvníků muzeí a muzejních institucí. Letos vnímají pořadatelé semináře potřebu obrátit svou pozornost k nepedagogickým profesím v muzeu, které svým působením na veřejnost vytváří povědomí o instituci směrem ven. Dlouhodobý trend profesionalizace  muzeí by měl směřovat nejen k oborové zdatnosti muzejních pracovníků, ale i k profesionalitě jejich vystupování vůči veřejnosti, ke kvalitě vnitřní spolupráce mezi jednotlivými muzejními profesemi a ke spolupráci mezi muzei a také jim příbuznými institucemi v různých rovinách muzejní práce.
 

Zájemci o účast na semináři s odborným příspěvkem se mohou přihlásit nejpozději do 30. dubna 2015 na e-mailové adrese: masarykovomuzeum@masaryk.info. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvku. Zájemce prosíme o zaslání abstraktu navrhovaného příspěvku (max. 300 slov) a krátkého akademického životopisu (max. 200 slov). Všechny zájemce o zařazení či o nezařazení jejich navrhovaného příspěvku vyrozumíme nejpozději do 30. května 2015.

Zájemci o účast na semináři bez odborného příspěvku se mohou přihlásit nejpozději do 30. května 2015 na e-mailové adrese: masarykovomuzeum@masaryk.info.
Všichni platící účastníci semináře jsou srdečně zváni na společenský večer, kde bude jistě příležitost k řadě neformálních setkání u skleničky dobrého vína.


Organizační pokyny:

1. Účastnický poplatek pro tento seminář činí 400,- Kč (zahrnuje konferenční materiály, drobné občerstvení a společenský večer; netýká se účastníků s odborným příspěvkem). Lze jej uhradit na místě během prezence nebo předem bezhotovostně na účet: KB Hodonín 3131671/0100, variabilní symbol 201506 (doklad o zaplacení předložte u prezence).
2. Studenti mohou navštívit seminář zdarma (bez účasti na společenském večeru).
3. Ubytování a stravu si hradí každý účastník sám, popřípadě vysílající organizace.
4. Ubytování si mohou účastníci zajistit například v hotelu Krystal, nacházejícímu se v blízkosti muzea na ulici zvané Pančava, www.hotel-krystal.cz, tel. 518 391 311. Ceny ubytování jsou v rozmezí 700,- až 1 200,- Kč. Další možností je hotel Panon, nacházející se rovněž v blízkosti muzea na Bratislavské ulici, www.hotelpanon.cz, tel. 518 341 243. Ceny ubytování jsou v rozmezí 950,- až 1 150,- Kč (neuvádíme studia a apartmány).
Pamatujte prosím, že hotely mohou být v období pořádání Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici vytížené, s rezervací ubytování proto doporučujeme neotálet.
5. Přihlášky zasílejte do 30. 5. 2015 (popř. do 30. 4. 2015, pokud máte zájem o účast s přednesením odborného příspěvku) na e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info
6. Další podrobné údaje budou oznámeny v dalším cirkuláři pozvánek a v programu semináře, který bude zveřejněn také na webu Masarykova muzea v Hodoníně: www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/ v záložce Semináře.
S případnými dotazy se, prosím, obracejte na Mgr. Renatu Petříkovou, 518 351 834, r.petrikova@masaryk.info

 

Seminář se koná ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. 
 

PROGRAM semináře (.pdf, 56.18 KB)