Moderní člověk a náboženství

XIII. ročník tradičních masarykovských seminářů se uskuteční ve dnech středa 26. a čtvrtek 27. listopadu 2014 v Masarykově muzeu v Hodoníně v sále Evropa, Národní tř. 21, Hodonín.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Kabinet pro studium díla TGM při katedře filozofie FF MU v Brně

dovolují si Vás pozvat na vědecký seminář

Moderní člověk a náboženství

Seminář Moderní člověk a náboženství, který se koná v rámci tradičních (nejen) masarykovských vědeckých setkání v Hodoníně, bude zaměřen na vztah moderní společnosti přelomu 19. a 20. století k otázkám víry a náboženství, k proměnám postojů společnosti i jednotlivců k církevní problematice, křesťanským církvím, a to zejména k církvi katolické. Zvláštní pozornost chceme v rámci zvoleného tématu věnovat osobě T. G. Masaryka a jeho vztahu k náboženství, církvím a k jejich postavení ve společnosti. Organizátoři uvítají i komparativní referáty či příspěvky, které se budou věnovat obecnějším otázkám spojeným s touto oblastí výzkumu. V centru pozornosti tak mohou být nejen politické a historické, nýbrž i filozofické, sociologické a teologické pohledy na dané téma.

Preferovaná témata:
Role náboženství a víry v moderní české společnosti
Vztah politiky a církve v 19. a 20. století
Masarykovo pojetí víry a náboženství v proměnách doby
Masarykův spis Moderní člověk a náboženství a jeho význam
Masarykův vztah ke katolictví a ostatním křesťanským denominacím
Masaryk a Židé


Zájemci o aktivní účast na semináři se mohou nejpozději do 15. června 2014 přihlásit na e-mailové adrese: pehr@mua.cas.cz. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvku. Zájemce prosíme o zaslání abstraktu navrhovaného příspěvku (max. 300 slov) a krátkého akademického životopisu (max. 200 slov). Všechny zájemce o zařazení či o nezařazení jejich navrhovaného příspěvku vyrozumíme nejpozději do 30. července 2014.
Všichni účastníci semináře jsou srdečně zváni na společenský večer, kde bude jistě příležitost k řadě neformálních setkání u skleničky dobrého vína.

Za organizátory Vás srdečně zdraví a na setkání s Vámi se těší

Mgr. Irena Chovančíková v. r., ředitelka muzea


V Hodoníně 13. 5. 2014

Tip:

Pro studenty s pasivní účastí je seminář zdarma!

Další informace:

Zájemci o pasivní účast z řad věděcké i nevěděcké veřejnosti se mohou hlásit na e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

plakat.jpg, 760x400, 164.34 KB