Volný čas ve 20. století

V rámci tříletého vzdělávacího projektu Národního muzea Dotkni se 20. století!, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, bychom Vás rádi pozvali na další seminář, pořádaný ve spolupráci s naším Masarykovým muzeem v Hodoníně, tentokrát s názvem "Volný čas ve 20. století".

Termín a místo konání

termín: 27. března 2014
místo: Sál Evropa, Národní třída 21, Hodonín
info: http://www.masaryk.info/sal_evropa


Program

10.00 – 10.20 Úvodní slovo
Mgr. Irena Chovančíková (ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně)
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. (hlavní manažer projektu, Národní muzeum)
 

10.20 – 10.40 Proměny krásy ve 20. století
Mgr. et Mgr. Renata Petříková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
 

10.40 – 11.00 Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice (případová studie)
Bc. Věra Okénková (Národní muzeum)
 

11.00 – 11.20 Více volného času pracujícím!
Uvolňování sobot v šedesátých letech 20. století a trávení volného času
Mgr. Šárka Rámišová (Národní muzeum)
 

11.20 – 11.40 Předměty každodennosti včera a dnes
Mgr. Pavel Martinovský (ZŠ Vratislavova, Praha)
 

11.40 – 12.00 Okultismus jako intelektuální záliba konce 19. a počátku 20. století
Mgr. Zdeňka Šarounová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 

12.00 – 13.00 přestávka na oběd
 

13.00 – 13.20 Téma protektorátního školství a možnosti jeho využití ve výuce
Mgr. Jan Špringl (Památník Terezín)
 

13.20 – 13.40 Na dovolenou s muzejním kufříkem
PhDr. Ivan Malý (Národní muzeum)
 

13.40 – 13.50 Muzeum ve školní třídě
Mgr. Pavlína Honzíková (Národní muzeum)
 

13.50 – 14.00 Dějiny nejen očima Dikobrazu
Mgr. Barbora Kulihová (Národní muzeum)
 

14.00 – 15.00 prohlídka muzea

Pozvánka na seminář (.pdf, 287.56 KB)
Program semináře (.pdf, 936.35 KB)