100 let Masarykova muzea v Hodoníně

Rok 2023 Oslavy 100 let Masarykova muzea v Hodoníně

Poslání projektu
Připomenutí 100. výročí vzniku Masarykova muzea v Hodoníně, zdůraznění jeho důležitého postavení v prvorepublikovém kulturním životě Hodonína a jeho vlivu na upevňování pocitu hrdosti na hodonínského rodáka T. G. Masaryka 
a vlastenectví spojeného se vznikem a existencí československých legií 
a československého státu, na které muzeum navázalo opět po roce 1989. Zdůraznění poslání muzea jako nositele uchování tradic a historie regionu 
a zároveň vyzdvihnutí nepřehlédnutelné role muzea při procesu formování osobnosti návštěvníka. 

Uskutečnění poslání proběhne v Hodoníně v prostorách Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje, prostřednictvím soustavy kulturních akcí od dubna do října 2023, které bude Masarykovo muzeum v Hodoníně zajišťovat samo či ve spolupráci s několika jinými institucemi s dopadem na různé cílové skupiny (dospělý návštěvník, ZŠ, SŠ, rodiny s dětmi, amatérští historici, badatelé, muzejní a akademická obec). Hlavním cílem bude nábor nových návštěvníků.

Logo 100 let MMH  

Masarykovo muzeum v Hodoníně slaví letos významné jubileum 100 let od svého založení. Pro tuto příležitost bylo vytvořeno také nové logo, jehož autorem je muzejní výtvarník Lukáš Michálek. 
 
Jak nové logo vznikalo popisuje sám autor: 
„Na začátku byla pouze slova a čísla: Masarykovo muzeum v Hodoníně 100 let (1923-2023) a požadavek kruhového tvaru loga. Následovala myšlenková mapa, skicování, stylizace a vektorizace.“ 
 
Již na první pohled je znatelné, že hlavní dominantu celého loga tvoří číslice 100, která v sobě ukrývá stylizovanou vstupní bránu muzea a již dříve využívaný znak v podobě písmene M, jenž z tvaru zámecké brány vychází také. Univerzální kruhový vzhled loga, tvořený převážně textovou částí, umožňuje jeho všestranné použití na různé upomínkové, propagační předměty a materiály rozličných tvarů i velikostí. 
 
Nové výroční logo se bude během celého letošního roku objevovat na všech našich propagačních materiálech a připomínat tak oslavy stoleté existence Masarykova muzea v Hodoníně.
Výstava 100 let muzea, 424x600, 35.76 KBVýstava 100 let muzea
Přehled oslav 100 let muzea, 800x565, 95.73 KBPřehled oslav 100 let muzea