Ocenění Mgr. Ireny Chovančíkové

 27. listopadu proběhla oslava desátého výročí znovuobnovení hodonínské jednoty Čs. obce legionářské. Při této příležitosti byla předána ocenění (pamětní medaile 100 let ČsOL) podporovatelům této činnosti Mgr. Ireně Chovančíkové, ředitelce Masarykova muzea v Hodoníně a učiteli ZŠ Boleradice Mgr. Pavlu Kabelovi.

https://www.facebook.com/KVHSlovacko/

Slova Mgr. Ireny Chovančíkové:

Přímo na místě jsem poděkovala s tím, že to vnímám jako ocenění spolupráce s Masarykovým muzeem v Hodoníně a s Masarykovou společností v Hodoníně. Vážím si ho proto, že přichází od organizace, která propaguje a sdílí stejné hodnoty, systematicky vychovává a vzdělává k úctě k nim, Masaryk a československé legie jsou symboly vlastenectví, věrnosti, odvahy a statečnosti, velkou výchovnou epopejí pro další generace, kterou stále objevujeme a jejíž přínos nedokážeme vždy ocenit. Shodli jsme se na tom, že se těšíme na nové projekty a nové výzvy, máme společný zájem na pokračování naší spolupráce, která je přínosná pro nás i pro veřejnost.

B.jpg, 800x600, 46.64 KB
A.jpg, 800x600, 56.48 KB
Tisková zpráva (.pdf, 90.67 KB)