Fond malých projektov - zameranie Čínske umenie

 Zvýšení atraktivnosti kulturního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regiónu prostřednictvím poznávání umění.

článok FMP.pdf (.pdf, 118.98 KB)
Čínská sála okolo roku 1920, 800x503, 74.90 KBČínská sála okolo roku 1920
tabulka.jpg (800x540, 66.12 KB)
Logo1 (1).png, 800x119, 46.36 KB
čínska sála - tapeta.jpg, 585x462, 99.61 KB

WORKSHOP – SPOZNÁVANIE ČÍNSKEHO UMENIA

 

Dňa 30.04.2021 sa uskutočnil online formou Workshop – Spoznávanie Čínskeho umenia. Začiatok workshopu bol od 10:00 hod. Po úvodnom privítaní partnerom projektu sa s prvou prezentáciou s názvom: „Niekoľko poznámok k výzdobe Čínskej sály Zámku Holíč“ predstavil Bc. Mgr. Martin Šugár, PhD. /historik umenia v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových zámkoch a súdny znalec v odboroch umelecké diela a starožitnosti/. Vo svoje prezentácii prestavil prostredníctvom fotodokumentácie priestory Čínskej sály Holíčskeho zámku, detaily Čínskych tapiet a výjavy Čínskeho umenia, ktoré sú použité v drevených kartušiach i dverách sály. S druhou prezentáciou s názvom: „Záchrana kožených tapiet z Čínskej sály Holíčskeho kaštieľa“ sa predstavil Doc. Ivan Galamboš – autorizovaný reštaurátor, ktorý v súčasnosti pôsobí v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Vo svojej prezentácii prestavil históriu zámku, Čínsku sálu, historickú fotodokumentáciu „Čínskej sály“, taktiež popísal aj interiér Čínskej sály (krb, zrkadlá, majolikové pece) a podrobnejšie rozobral aj postup snímania Čínskych tapiet, ich konzervovanie a následné postupné reštaurovanie. Následne sa s treťou prezentáciou predstavil Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka – doktorand FF Masarykovej univerzity, ktorý prezentoval príbeh Čínskych tapiet z juhomoravskej Lednice. S poslednou prezentáciou sa predstavil zástupca cezhraničného partnera – PhDr. Marek Vařeka, Ph.D – historik a kurátor Masarykovho múzea v Hodoníne, ktorý odprezentoval informácie o cisárskych sídlach z polovice 18. storočia a ich význam na príklade panstva Holíč a Šaštín.

Videozáznam z workshopu nájdete na linku: https://youtu.be/b8TJ9WrQn0c

 

 

Workshop je realizovaný v rámci malého projektu: „Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu prostredníctvom spoznávania Čínskeho umenia“, kód: SK/FMP/6c/04/021

 

 

Odkaz na workshop:

https://youtu.be/b8TJ9WrQn0c