Středověká keramika ze Strážnice

Řeklo by se nějaká pec odhalená při zemních úpravách kolem rodinného domu, patřící mezi celkem řadové nálezy. Obsah její výplně ovšem tvořilo větší množství střepů, což už zase tak časté není. A jakmile se do skládání a slepování rozličných keramických zlomků pustily pozorné oči a šikovné prsty našich kolegyň Markéty, Ludmily a Daniely, které byly z průvodkyň dočasně přeškoleny na laboratorní pracovnice, ukázalo se, že jde o velké či téměř celé části středověkých nádob. Doslova jim rostou pod rukama a vzbuzují mnohem větší zájem všech okolo než tomu bývá obvykle. Všechno začalo patřičným ohlášením kulturně uvědomělého stavebníka pana Nováka ve Strážnici, díky němuž jsem měl s technikem Michalem možnost tuto nálezovou situaci zdokumentovat.

-jš-
1.jpg (741x600, 69.49 KB)
2.jpg (741x600, 67.76 KB)
3.jpg (449x600, 74.35 KB)
4.jpg (767x600, 95.82 KB)
5.jpg (799x588, 143.49 KB)
6.jpg (800x562, 92.23 KB)
7.jpg (674x600, 74.65 KB)
8.jpg (800x465, 79.28 KB)
9.jpg (454x600, 42.79 KB)
10.jpg (712x478, 85.74 KB)