Úprava korun stromů v zahradě zámečku

V letošním roce na podzim jsem se pustili do opravy barokních jehlanů v zahradě zámečku. Abychom zabránili ničení této památky mechovým porostem, bylo nutné odborně upravit koruny okolních stromů, které se nachází v její bezprostřední blízkosti.

1.jpg (446x600, 78.17 KB)
2.jpg (446x600, 78.99 KB)
3.jpg (446x600, 84.37 KB)
4.jpg (446x600, 84.71 KB)
5.jpg (446x600, 78.50 KB)
6.jpg (446x600, 88.94 KB)
7.jpg (446x600, 67.22 KB)
8.jpg (446x600, 69.22 KB)
9.jpg (446x600, 78.26 KB)
10.jpg (446x600, 89.75 KB)