Archeologického léta se účastní také naše oddělení archeologů

 Tento týden proběhly komentované prohlídky s Jaromírem Šmerdou z Masarykova muzea v Hodoníně na pravěkém hradisku ve Věteřově a s Marianem Mazuchem z mikulčické pobočky archeologického ústavu na slovanském mohylníku ve Strážovicích. Zajímavým zpestřením byla původně neplánovaná návštěva menšího archeologického výzkumu Masarykova muzea přímo na trase mezi oběma významnými lokalitami. Halštatská zemnice ze starší doby železné, narušená při výstavbě opěrné zdi u domu manželů Kohútových, ukrývala množství keramiky a zvířecích kostí, zahrnujících také bohatě ornamentálně zdobené artefakty, a mezi výjimečné nálezy patří i různotvará závaží tkalcovského stavu.
Další možnost zúčastnit se exkurze na výše zmíněná a v terénu dodnes dobře patrná místa mají zájemci z řad veřejnosti ještě 10. srpna. Stále se lze registrovat, kapacita je ale omezena na maximálně 25 osob.

1..jpg (583x431, 95.82 KB)
2..jpg (640x480, 80.28 KB)
3..jpg (494x600, 64.02 KB)
4..jpg (771x564, 155.39 KB)
5..jpg (800x534, 96.99 KB)
6.jpg (381x600, 51.60 KB)
7..jpg (800x480, 85.81 KB)
8..jpg (695x510, 124.41 KB)
9..jpg (568x600, 48.40 KB)