Hrádek Nechvalín – aktuální stav

 Na jihozápadním okraji obce se nachází kopec zvaný příznačně „Klobouk“ nebo "Klobúk". Dodnes jsou na něm patrné výrazné pozůstatky středověkého hrádku, které jsou doslova učebnicovým příkladem v terénu dobře patrných reliktů drobného šlechtického sídla. Hrádek byl dvoudílný, s centrálním oválným jádrem o ploše deset krát patnáct metrů, na něž navazovalo polooválné předhradí ohraničené až tři metry hlubokým příkopem. Na jeho vnější straně je dobře patrný mohutný val. Na základě drobného archeologického výzkumku z roku 1978 se zdá, že byl hrádek tvořen dřevohliněnou konstrukcí. K výstavbě došlo snad již ve 13. století, jako pustý je uváděn v písemných pramenech v roce 1529.

-fk-
 
1DSC_0221.jpg (800x533, 66.74 KB)
2DSC_0231.JPG (800x533, 114.74 KB)
3DSC_0234.JPG (800x533, 75.21 KB)
4DSC_0238.JPG (800x533, 121.34 KB)
5DSC_0246.JPG (800x533, 86.88 KB)
6DSC_0236.JPG (800x533, 76.78 KB)
7DSC_0247.JPG (800x533, 95.82 KB)