Hrádek u Ždánic - aktuální stav

Naše muzeum se dlouhodobě zabývá terénní prostorovou identifikací a dokumentací archeologických památek na Hodonínsku. A právě tato výjimečná doba nouzového stavu je ideální pro přiblížení několika významných lokalit široké „fb“ veřejnosti. Pozornost si zaslouží zejména zaniklá feudální sídla, kterých je v našem okrese celá řada. Většinou se jedná o pouhé reliéfní zbytky, jež mohou uniknout pozornosti řadě návštěvníků lesních porostů. Přesto v minulosti byly výraznými dominantami kraje. Jedna zajímavá lokalita se nachází u Ždánic na kopci Palánek, kde stával středověký hradek, poprvé zmíněný v písemných pramenech v roce 1349. Zhruba po sto padesáti letech byl opuštěn a své sídlo si majitel Ždánic přesunul do městečka, kde vybudoval renesanční tvrz, později přestavěnou na současný malebný zámek. Jak je patné z fotografií, pozornému oku neunikne výrazné návrší hradního jádra s množstvím jam, které tu zanechali hledači pokladů. Výrazný je také hluboký příkop s okružním valem lemující hradní jádro. Západním směrem je možné spatřit ještě lehce opevněné předpolí. Někdejší nadzemní kamenné hradní zdivo by tu dnes člověk hledal marně. Přesto má lokalita i dnes své kouzlo, především teď v jarním období. -fk-
1.JPG (800x533, 136.36 KB)
1 (2).JPG (800x533, 147.42 KB)
1 (3).JPG (800x533, 160.42 KB)