TOP osobnosti, které se setkaly s Masarykem: Jarmila Novotná (23. září 1907 – 9. února 1994)

 Dne 26. října 1927 zpívala v Národním divadle Gildu ve Verdiho Rigolettovi před zraky T. G. Masaryka. Na druhý den dostala mladá pěvkyně s maminkou pozvání od prezidenta do Lán. Na setkání pak vzpomínala takto: „Brzy nato vstoupil pan prezident. První dojem se mi hluboce vryl do paměti. Jeho přirozená důstojnost a prostota způsobily, že všechny obavy, jak s ním budu mluvit, ze mne spadly. Pan prezident měl zájem o všecko.“1 V Lánech se poprvé potkala i s Janem Masarykem a jejich přátelství trvalo celý život. Jana charakterizovala Novotná jinak: „Byl to roztomilý člověk, nesmírně vtipný, úplně jiný než jeho filozofický, intelektuální otec, který ho snad proto měl tak rád a nazýval ho „můj sluneční paprsek“, ale aby to Jan neslyšel.“2 Novotná od té doby zpívala před prezidentem v Lánech i na Hradě, v Topoľčiankách, při oficiálních akcích i v soukromé společnosti.
 
T. G. Masaryk se rozhodl Novotnou podporovat finančně v její pěvecké dráze a zajistil i její rodiče. Na základě doporučení jeho švagrové Esperanzy Garrigue studovala Novotná zpěv v Miláně. Jarmila Novotná s manželem byli jedni z prvních, kteří se přišli rozloučit se zesnulým Masarykem v Lánech. Kytičku fialek ležící na prezidentově nočním stolku předal syn Jan Novotné na památku.
 
Vřelý vztah T. G. Masaryka k Jarmile Novotné dokládá jejich vzájemná korespondence. Masaryk v dopisech Novotné uděloval rady, povzbuzoval ji a také informoval o osobním životě, jemu se Novotná svěřovala se svými uměleckými pokroky.
 
V Masarykově dopise z 24. dubna 1928 můžeme číst:
 
„Máme aprílové počasí, ale je tu v Lánech mile. Alice odjede na několik neděl do Frant. Lázní, já pojedu v červnu na Moravu a pak nám nastanou některé ty starosti atd. Vy máte starosti své, já své – každý kšeft jich má akorát dost.“3
 
A třeba v telegramu z 10. srpna 1928 Masaryk Novotné nadšeně napsal:
 
„Těším se s vámi, dovedu tak živě se vcítit, když Vám tisícové tleskaly a docela zjevně Vašemu umění a Vám osobně, neboť nebylo žádné umělé reklamy. Krásný zážitek. Váš president.“4
 
T. G. Masaryk byl člověk, který Jarmilu Novotnou silně ovlivnil a s úctou na něj vzpomínala:
 
„Říkával, že v životě jednotlivců i národů jsou jen dvě cesty: dobrá nebo špatná. Prostřednost neuznával, protože věřil, že s vypětím sil každý se může dopracovat nejvyšších met. Ale člověk musí mít vždycky nějaký cíl, za kterým jde. A tak jsem znala T. G. Masaryka, když mi svými radami otevřel cestu k světlu a poznání. V jednom ze svých dopisů mi píše do Milána: „Nestačí pouze technika pěvecká, jděte do musea, choďte na přednášky, navštivte Řím, Florenc, cestujte, otevřete oči a uši, abyste měla porozumění pro všechno, abyste byla připravena na všechno.“5
 
1 Novotná, Jarmila. Byla jsem šťastná. Praha 1991, s. 24
 
2 Tamtéž, s. 26.
 
3 Tamtéž, s. 27.
 
4 Tamtéž, s. 30.
 
5 T. G. M. Jak jsme ho znali. Novotná, Jarmila. Otevřel cestu k světlu. Praha 1948, s. 328.
_DSC0156.JPG (800x533, 29.92 KB)
_DSC0158.JPG (800x533, 36.35 KB)
originál 2.png (403x600, 347.25 KB)
IMG_20200420_090528776.jpg (800x450, 45.61 KB)