Kostrový hrob ve Strážnici

Rozvodněné koryto potoka, přívalové deště a milovníci přírody i historie byli příčinou opakovaného objevu narušeného kostrového hrobu ve strmém břehu vodoteče na katastru Strážnice.
Dokonce několik uvědomělých oznámení o tomto nálezu zaznamenali archeologové z Masarykova muzea v Hodoníně i z pobočky Archeologického ústavu v Mikulčicích. Prvotní dokumentace profilu přinesla informace o lidských kostech jednoho jedince v neanatomickém uložení u dna obdélníkové jámy. 
V nejbližších dnech je plánována drobná plošná sondáž ve spolupráci obou výše zmíněných institucí, kterou jistě získáme přesnější poznatky o rozsahu zdejších pohřebních aktivit.  O novinkách vás samozřejmě budeme informovat.   
-jš-
92912883_822627721559459_1452815156508622848_n.jpg, 600x544, 134.88 KB
93256450_869879873425544_426509128874065920_n.jpg, 800x449, 99.03 KB
93049302_890961618034461_9047694293761785856_n.jpg, 524x524, 90.31 KB