Alianční erb knížete Jana Adama z Lichtenštejna a jeho manželky princezny Edmundy z Ditrichštejna

 Budoucí vládce rodu knížat z Lichtenštejna se zamiloval do Edmundy z Ditrichštejna, láska mezi oběma mladými lidmi nebyla v době raného novověku příliš častá. Sňatky byly domlouvány za účelem rodové strategie. Vzhledem ke společenskému postavení obou rodin bylo možné svatbu uskutečnit. A tak Jan Adam Odřej z Lichtenštejna pojal za manželku Edmundu z Ditrichštejna v roce 1681. Ve stejné době vznikl také alianční erb, který byl k vidění na hodonínské výstavě. Jde o krásnou barokní řezbářskou práci na lipovém dřevě se silnou polychromií. Celý erb je převýšen knížecí korunkou, pod níž je stylizovaná dětská hlava cherubína. Erb se skládá ze dvou polí. V levé části je ztvárněn lichtenštejnský erb právě Jana Adama Ondřeje, skládající se z šesti polí. Na středním štítu vidíme původní erb Lichtenštejnů, půlený červeno zlatý štít. Dále v prvním poli vidíme routovou korunu, druhé pole obsahuje znak pánů z Boskovic, který převzala knížata z Lichtenštejna do svého erbu. Třetí pole půlený červeno stříbrný štít se znakem Opavy jakožto knížecího města, dále následuje čtvrté pole se znakem Krnova, jakožto druhého slezského knížectví, které rod držel. Celý erb nám ukončuje poslední páté pole, kde je slezská orlice, s odkazem, že rod Lichtenštejnů získal hlavní knížecí majetek právě ve Slezsku. Erb Edmundy z Ditrichštejna je daleko jednodušší. Ústředním motivem jsou dva vinařské nože a kolmo kosený štít s červenou a zlatou barvou. Ditrichštejnové tento erb používali prakticky od středověku až do 19. století. 

1.jpg, 256x480, 44.38 KB