Otevření nové naučné stezky ve Věteřově

V rámci spolupráce obecního úřadu ve Věteřově a archeologického oddělení Masarykova muzea v Hodoníně byla slavnostně otevřena naučná stezka pro veřejnost na jedné z nejvýznamnějších eponymních lokalit doby bronzové - rozsáhlém trojdílném hradišti ve Věteřově. Dvě informační tabule jsou věnovány historii bádání a archeologickým nálezům na akropoli a jižním podhradí, dvě tabule pak přírodě a myslivosti.

-jš-

1.jpg (800x531, 107.79 KB)
2.jpg (800x531, 104.73 KB)
3.jpg (800x531, 95.32 KB)
4.jpg (800x531, 96.33 KB)