Muzejní edukátor

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zámecké náměstí 27/9, 695 01 Hodonín 
 
Muzejní edukátor/edukátorka
 
Masarykovo muzeum v Hodoníně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: 
 
Muzejní edukátor/edukátorka
 
Místo výkonu práce: 
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
 
Nástup: 01. 06. 2021
 
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání nejlépe pedagogické a muzeologické
dobrá orientace v humanitních oborech historie, etnografie, archeologie
organizační schopnosti, schopnost vedení kolektivu, iniciativa, samostatnost
zkušenost s chodem muzejní instituce výhodou
znalost nejméně jednoho světového jazyka
řidičský průkaz sk. B výhodou
 
Pracovní náplň stanovená dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Edukátor v kultuře, 11. platová třída:
 
1. Zpracování samostatné koncepce vzdělávací činnosti instituce v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.
 
3. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v návaznosti na rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy včetně jejich vyhodnocování a vedení odborných praxí pro studenty středních škol.
 
4. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
5. Tvorba a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví spadajících do širokého rámce neformálního a formálního vzdělávání pro nejrůznější cílové skupiny.
 
Součástí pracovní náplně je také:
Příprava a tvorba didaktických materiálů ke stálé expozici, výstavám, edukačním a muzejním programům.
Komunikace se školami a dalšími cílovými skupinami.
Zprostředkování informací prostřednictvím různých webových platforem a sociálních sítí.
Příprava dotačních žádostí a realizace projektů v oblasti vzdělávání či spolupráce na nich.
 
Nabízíme:
pracovní úvazek 1,0 na dobu neurčitou se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějčích předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11
5 týdnů dovolené, stravenky, členství v AMG
 
 
Přihláška musí obsahovat:
 
Strukturovaný životopis
 
Kopie dokladu o dosaženém vzdělání
 
Platný výpis z rejstříku trestů
 
Návrh scénáře edukačního programu ke stále expozici Masarykova muzea v Hodoníně T. G. Masaryk a rodný kraj, cílová skupina: 8. a 9. ročník ZŠ, délka programu 45 minut
 
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Sýkorová
tel.: 518 352 568, 724 533 710
 
Nabídky s profesním životopisem zasílejte nejpozději do 14. 05. 2021 na e-mailovou adresu: masarykovomuzeum@masaryk.info. Zprávu označte v předmětu: „výběrové řízení – muzejní edukátor"