ZRUŠENO

konference
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. s finanční podporou MK ČR a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace vás zvou na Seminář etnografické komise AMG ve dnech 20.–22. 10. 2020 v sále Evropa v Hodoníně.

Termín

  • 20. 10. 2020 – 22. 10. 2020

Místo konání

Sál Evropa, Hodonín
Národní třída 21
69501 Hodonín

Kontakt

osoba: Mgr. Michaela Zálešáková
telefon: +420518612338
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. s finanční podporou MK ČR
a
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
 
vás zvou na
 
Seminář etnografické komise AMG
20.–22. 10. 2020
Místo konání: Sál Evropa, Národní třída 21, Hodonín
 
Okruhy témat:

 

Sbírky muzejní povahy
Digitalizace muzejních sbírek
Zpřístupňování sbírkových databází veřejnosti
Výstupy pověřených pracovišť MK ČR
Nemateriální statky tradiční lidové kultury ČR – krajské seznamy
Krajská oceňování nositelů rukodělných hodnot
Projekty poslední doby – počiny, expozice, publikace
Pojmosloví etnografických sbírek (okruhy)
Grantová politika – zkušenosti
Dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti
Spolupráce s místními spolky a komunitami
Ohrožení tradičních lidových řemesel
Možnosti zahraniční spolupráce
Muzejně pedagogická praxe

 


 

Bližší informace k podzimnímu semináři naleznete v přílohách.
 
Termíny přihlašování:
do 31. července 2020 s odborným příspěvkem
do 2. října 2020 bez odborného příspěvku
 
Velmi se těšíme na setkání s vámi
Za organizátory s přátelským pozdravem výbor Etnografické komise AMG a Masarykovo muzeum v Hodoníně
___________________________________________________________________________________________
 
Kontaktní osoby:
Mgr. Michal Chmelenský (Etnografická komise AMG) – mchmelensky@zcm.cz
Mgr. Michaela Zálešáková (Masarykovo muzeum v Hodoníně) – m.zalesakova@masaryk.info   
 
 
___________________________________________________________________________________________