Stálé expozice

Archeologie, etnografie a příroda.
Příroda Kyjovska, 500x307, 32.40 KBPříroda Kyjovska

Již od svého založení mělo muzeum vyhraněnou činnost. Nejprve dokumentovat památky městské, se statutem okresního muzea pak i památky okolních obcí a postupně se vyprofilovalo do podoby typicky vlastivědného muzea, zahrnujícího památky z různých oborových odvětví archeologií počínaje a přírodovědou konče.

Nyní se návštěvníci mohou seznámit s archeologickou expozicí s názvem Pravěk Kyjovska otevřenou v roce 1975. Exponáty dokladující osídlení Kyjovska od starší doby kamenné až po osídlení Slovany jsou prezentovány veřejnosti klasickými výstavními postupy, tj. kombinací vitrín s trojrozměrnými exponáty doplněnými popiskami a vysvětlujícími texty k jednotlivým obdobím a kulturám a plošnou instalací kreseb, fotografií a map.

Druhou stálou expozicí je expozice etnografická, která byla pro veřejnost otevřena rovněž v roce 1975 pod názvem Cesta slovácké vesnice od feudalismu k socialismu. Silně ideologická druhá část expozice seznamující veřejnost s dobou kolektivizace a budováním socialismu na vesnici, vyzdvihující jeho přednosti pomocí velkoplošných fotografií z drůbežáren a vepřínů a fotografických konfrontací vybavení domácností "dříve a dnes", byla v roce 1990 přeinstalována. Nová část expozice navazuje na původní I. část věnovanou vývoji lidového oděvu s ukázkou základních krojových typů Kyjovska a ukázku interiéru slováckého domu – konkrétně jizby. II. část nabízí pohled do "dvora, kuchyně a ložnice". Výhradně přes trojrozměrné předměty si tak především mladší návštěvníci mohou alespoň částečně představit, jak fungovalo hospodářství, mladá děvčata zase s jakým nádobím a kuchyňským vybavením musely pracovat jejich babičky a stařenky. Expozice je ukončena ukázkou jizbového koutu s vysoko vystlanou malovanou postelí z roku 1863, kolébkou, malovanou truhlou s dřevěnými hračkami kyjovského hračkáře Pulsbergra, bidlem s přehozenými krojovými součástkami a nezbytnou kropenkou s růžencem u dveří.

Slavnostní vernisáží v sobotu 15. května 2004 byla v kyjovském muzeu zpřístupněna nová přírodovědná expozice. Ta, na kterou byli návštěvníci po mnoho let zvyklí (exponáty byly umístěny ve vitrínách), patří dnes již minulosti. Autor nové přírodovědné expozice RNDr. Miroslav Šebela, Csc., představuje přírodovědné sbírky formou velkoplošného dioramatu, které přiblížuje návštěvníkům přirozené prostředí, ve kterém ten který živočich skutečně žije, včetně autentických zvukových nahrávek. Velkoplošné diorama zahrnuje nejvýznamnější biocenózy našeho regionu: lesostep s ukázkou staré vinice, karpatská bučina a dubohabřina a aluviální louka s rybníkem. Jednotlivé biotopy do sebe plynule přecházet a my vidíme jednotlivé živočichy v jejich přirozeném prostředí, nikoliv izolované ve vitrínách jako dříve.
Protože muzeum disponuje také poměrně vzácnou paleontologickou sbírkou Andělína Odstrčila, je přírodovědná expozice rozšířena podle scénáře RNDr. Růženy Gregorové také do chodby v 1. patře. Součástí této instalace je i latexový otisk kyjovské hnědouhelné sloje a obraz Krajina Kyjovska v mladších třetihorách, který zachycuje živočichy a rostliny vyskytující se v tomto období v našem regionu. Autorem je malíř Petr Motlitba, který bývá považován za následníka Zdeňka Buriana.

Etnografie.jpg (450x600, 39.19 KB)
Etnografie 1.jpg (450x600, 39.99 KB)
Etnografie 2.jpg (450x600, 38.82 KB)
Etnografie 3.jpg (800x600, 96.03 KB)
Etnografie 4.jpg (800x600, 59.45 KB)
Etnografie 5.jpg (450x600, 50.60 KB)
001.jpg (800x533, 97.09 KB)
010.jpg (800x533, 77.38 KB)
012.jpg (400x600, 59.26 KB)
015.jpg (800x533, 105.84 KB)
011.jpg (400x600, 56.95 KB)
018.jpg (800x533, 91.61 KB)

Aktuální výstavy a akce

  • 18. 2. 2018 – 15. 4. 2018
    Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)
    výstava

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století