Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka aspirující o zápis na Listinu světových kulturních památek UNESCO. V 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody.

ROK 2014 = rOK 60. VÝROČÍ OBJEVENÍ VELKOMORAVSKÝCH MIKULČIC

jedinečná výstava s názvem velká morava byla před půlstoletím otevřena (po představení v Brně a nitře již v roce 1963) ve vladislavském sále pražského hradu. 

jak uvádí výstavní katalog k jejímu prvnímu uvedení v domě umění v brně (srpen - říjen 1963),  výstava pojednávala o prvním společném státě předků českého a slovenského národa a byla uspořádána u příležitosti 1100. výročí příchodu byzantské mise do našich zemí a počátků slovanského písmenictví.

Na realizaci výstavy se pod vedením prof. josefa poulíka, podílel pod předsednictvím ak. Jaroslava Böhma a ak. Jana Filipa široký tým archeologů, historiků, lingvistů a předních expeRTů na výstavnictví. Výstava měla i v praze obrovský úspěch a v roce 1965 se vydala na svoji DLOUHOU cestu po evropských velkoměstech.  

na výstavě byl prezentován také nemalý počet replik z mikulčických nálezů a některé z nich můžete vidět v naší expozici i dnes. Přijeďte, rádi vás s nimi seznámíme.   

PŘI VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ VÁS UVÍTÁ NÁŠ AREÁL STÁLE UPRAVENÝ A V DOBRÉM STAVU. LETOŠNÍ 54. návštěvní sezóna 2014 TOTIŽ I V NÁHRADNÍCH PROSTORÁCH ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE. V měsících červenec a srpen máme otevřeno celý týden, včetně pondělí! Viz: provozní doba a vstupné.

na MIKULČICKÝCH valech je stále krásně A POHODOVĚ! VÁŠ TRVALÝ ZÁJEM nás velmi těší. I PŘESTO PŘIJMĚTE POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ VELKOMORAVSKÉHO PAMÁTNÍKU MIKULČICE-VALY. RÁDI vÁS  V jubilejním ROCE zahájení výzkumů u nás UVÍTÁME!

NAŠE SOUČASNÉ PRACOVIŠTĚ (v době přestavby pavilonu I) i prostory pro poskytování návštěvnických služeb NAJDETE V ZAHRADĚ ZA REKONSTRUOVANÝM PAVILONEM i.

I PRO DRUHOU POLOVINU SEZÓNY 2014 JSME PŘIPRAVILI PROGRAM KULTURNÍCH A DOPROVODNÝCH AKCÍ, JEJICHŽ PŽÍPRAVU JSME JIŽ ZAHÁJILI A S NÍMŽ SE MŮŽETE SEZNÁMIT MA TĚCHTO STRÁNKÁCH. NEJBLIŽŠÍ AKCÍ BUDE PROGRAMOVÉ ODPOLEDNE K 60. VÝROČÍ OBJEVENÍ MIKULČIC (16.08.), JEHOŽ KONCENCE SE JIŽ TVOŘÍ.

------------------------

V roce 2014 budeme mít 54. návštěvní sezónu a budeme si připomínat:

50 let od otevření pavilonu II - Kostela (1964)
 

50 let od výstavy Velká Morava ve Vladislavském sále Pražského hradu (1964)
 

60 let od zahájení archeologických výzkumů v Mikulčicích (16. srpna 1954)
 

Na setkání  průběhu návštěvní sezóny roku 2014 se již nyní velmi těší vedoucí a pracovníci památníku.


 

Archeolog, historik, vysokoškolský učitel a také bývalý politik Doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. (28. 11. 1938 - 29. 07. 2014) promoval po studiích archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy university v Brně v roce 1960. V letech 1960 až 1990 působil na archeologickém v ýzkumu v MIkulčicích. Mimo jiné publikoval: Velkomoravské řemeslo (LIberec 1972), Předvelkomoravské pohřebiště v Dolních Dunajovicích (Praha 1972), Práce klenotníků na slovanských hradištích (Praha 1974), Počátky slovanského osídlení našich zemí (Praha 1986) a mnohé další vynikající monografie. Zdeněk Klanica byl velkým znalcem a propagátorem historie Velké Moravy a především té, která byla spjata s jeho mikulčickým pracovištěm a výzkumem. Čest jeho památce. -fs-, 399x600, 20.93 KBArcheolog, historik, vysokoškolský učitel a také bývalý politik Doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc. (28. 11. 1938 - 29. 07. 2014) promoval po studiích archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy university v Brně v roce 1960. V letech 1960 až 1990 působil na archeologickém v ýzkumu v MIkulčicích. Mimo jiné publikoval: Velkomoravské řemeslo (LIberec 1972), Předvelkomoravské pohřebiště v Dolních Dunajovicích (Praha 1972), Práce klenotníků na slovanských hradištích (Praha 1974), Počátky slovanského osídlení našich zemí (Praha 1986) a mnohé další vynikající monografie. Zdeněk Klanica byl velkým znalcem a propagátorem historie Velké Moravy a především té, která byla spjata s jeho mikulčickým pracovištěm a výzkumem. Čest jeho památce. -fs-

Čas hosta sezóny s číslem 9000 (22. a 23. červenec)

Hostem letošní sezóny s pořadovým číslem 9000 se stal školák Martin Malý ze středních Čech. Hradiště si přijel prohlédnout s rodiči. Kromě archeologických památek obdivoval i krásy naší přírody, která po dvou dnech dešťů byla opět v proměnlivé zelené nasvícené slunečním svitem. Podíval se nejen na naše čápy, ale také do archeology zkoumaných jam vedle rozestavěného nového návštěvnického centra. Hradiště navštívil podobně jako desítky jiných turistů, kteří nyní náš památník denně hojně navštěvují. Jejich menší i větší skupiny po ceký den po hodinách vychází s průvodci na prohlídkovou trasu a svoji okružní procházku končí právě u X. kostela a sousoší svatých Cyrila a Metoděje. -fs-

01 - IMG_3944 (1).jpg (400x600, 39.54 KB)
02 - IMG_3962 (1).jpg (800x533, 85.01 KB)
03 - IMG_3973a (1).jpg (800x533, 106.01 KB)
04 - IMG_3975 (1).jpg (800x533, 109.68 KB)
05 - IMG_3966 (1).jpg (800x533, 132.33 KB)
06 - IMG_3983 (1).jpg (800x525, 21.63 KB)
07 - IMG_3979 (1).jpg (800x532, 111.71 KB)
08 - IMG_3995 (1).jpg (800x528, 76.80 KB)
09 - IMG_3988 (1).jpg (800x533, 88.79 KB)
10 - IMG_3999 (1).jpg (800x533, 146.19 KB)
11 - IMG_3998 (1).jpg (800x533, 90.77 KB)
12 - IMG_4002 (1).jpg (800x532, 99.44 KB)
13 - IMG_4009 (1).jpg (800x525, 128.45 KB)
14 - IMG_4018 (1).jpg (800x533, 103.32 KB)

Červencové proměny (10. - 18. červenec)

První týdny léta byly horké a suché. Přesto však příroda stále kouzlí nové a nové krásné obrazy. V tom čase na stavbě pokračovalo betování podlah v přízemí a na galerii i upevňování nosných prvků pro vložení zateplení a vekovního kortenového pláště, přitom archeologové zkoumají poslední část okolí staronové budovy. V jejich blízkosti však naši hosté pokračují nejen ve svých sportovních aktivitách, ale v hojném počtu - děti i dospělí - se seznamují s bohatou historií Staré a Velké Moravy. Budete mezi nimi také vy? -fs-

01 - IMG_3782 (1).jpg (800x533, 51.21 KB)
02 - IMG_3746 (1).jpg (800x533, 112.91 KB)
03 - IMG_3744 (1).jpg (800x533, 89.78 KB)
04 - IMG_3793 (1).jpg (800x533, 73.91 KB)
05 - IMG_3762 (1).jpg (800x533, 60.59 KB)
06 - IMG_3790 (1).jpg (800x533, 58.69 KB)
07 - IMG_3804 (1).jpg (800x533, 73.95 KB)
08 - IMG_3794 (1).jpg (800x533, 89.59 KB)
09 - IMG_3813 (1).jpg (800x525, 76.07 KB)
10 - IMG_3840 (1).jpg (800x533, 72.82 KB)
11 - IMG_3802 (1).jpg (800x533, 107.74 KB)
12 - IMG_3829 (1).jpg (800x533, 77.36 KB)
13 - IMG_3835 (1).jpg (800x534, 115.52 KB)
14 - IMG_3755 (1).jpg (800x538, 86.53 KB)

Dvěstěpadesát dnů stavby.... (9. červenec)

Od 30. října 2013, kdy jsme se poprvé fotili s tabulkou 550 dnů do konce stavby, uplynulo přesně dnů 250. I v zmenšeném a obměněném týmu jsme si připomněli krásné číslo 300 do konce stavby. Současně si moc přejeme, aby se mezi nás vrátily naše kolegyně paní B. Hnátková a M. Zálešáková. K tomu vám přejeme: hodně, hodně nového zdraví, milá děvčata! Přitom stavba i archelogický výzkum pokračují. Naše nové centrum již brzy začne dostávat nový kortenový plášť a na přelomu letních měsíců bude montována již také 32 metrů vysoká vyhlídková věž. Přitom na návštěvu přicházejí hosté a obdivují i krásy a proměnlivost okolní přírody. I sezóna pokračuje. Navštivte nás také, věřím, že u nás budete spokojeni. :-) -fs-

1 - IMG_3511 (1).jpg (800x533, 76.67 KB)
2 - IMG_2411a.jpg (299x400, 108.15 KB)
3 - IMG_0352a (1).jpg (391x600, 33.99 KB)
4 - IMG_3501 (1).jpg (800x533, 63.18 KB)
5 - IMG_3498 (1).jpg (800x533, 47.19 KB)
6 - IMG_3493 (1).jpg (800x533, 52.71 KB)
7 - IMG_3507 (1).jpg (800x533, 71.96 KB)
8 - IMG_3528 (1).jpg (800x533, 107.27 KB)
9 - IMG_3532 (1).jpg (800x533, 114.21 KB)
10 - IMG_3536 (1).jpg (800x525, 139.84 KB)
11 - IMG_3543 (1).jpg (800x533, 118.01 KB)
12 - IMG_3544 (1).jpg (800x533, 104.95 KB)
13 - IMG_3546 (1).jpg (800x533, 104.33 KB)
14 - IMG_3520 (1).jpg (800x533, 143.28 KB)

Víkend s názvem Léto v Rasticově městě Morava (4. - 6. červenec)

Počátek prázdnin je vždy u nás ve znemaní Cyrilometodějské pouti Podluží. Kolem tohoto jedinečného poutního a duchovního středobodu v posledních letech připravujeme na celý víkend bohatý návštěvnický program. Nejinak tomu bylo i letos. Jeho součástí bylo také propojení Mikulčic se slovenskopu Nitrou - velkomoravskou Nitravou, kde byla v rámci konference široké veřejnosti představena nejen naše archeologická památka, ale především výstava o našem archeoparku. V něm kromě možnosti prohlídky expozice v pavilonu II a celého vzorně upraveného areálu hradiště, si mohli návštěvníci a také četní cykloturisté prohlédnout dobový tábor skupiny Styrke, zúčastnit se bojových ukázek, vyslechnout koncertní vystoupení dechové i cimbálové muziky, ale hlavně duchovně se povznést při jedinečné poutní akci. Té se zúčastnilo téměř 2.000 poutníků ze Slovácka i blízkého Slovenska a měli možnost osobně se setkat s Jeho Exc. Mons. kardinálem Miloslavem Vlkem. Ten při poutní mši , kterou celebroval. pronesl kázání, žehnal i hovořil s řadou vděčných poutníků. V Mikulčicích to byl opět velmi vydařený slunečný slavnostní víkend, jenž jistě zanechá v našich hostech jen pozitivní vzpomínky. Za návštěvu moc děkujeme. -fs-

01 - IMG_2933 (1).jpg (800x520, 68.91 KB)
02 - IMG_2938 (1).jpg (800x533, 45.09 KB)
03 - IMG_3150 (1).jpg (800x533, 63.60 KB)
04 - IMG_3042 (1).jpg (800x514, 42.04 KB)
05 - IMG_3054 (1).jpg (800x527, 81.59 KB)
06 - IMG_3112 (1).jpg (800x508, 67.91 KB)
07 - IMG_3141 (1).jpg (800x533, 80.79 KB)
08 - IMG_3164 (1).jpg (800x540, 76.54 KB)
09 - IMG_3122 (1).jpg (800x532, 70.37 KB)
10 - IMG_3167 (1).jpg (800x518, 78.69 KB)
11 - IMG_3192 (1).jpg (800x533, 52.72 KB)
12 - IMG_3201 (1).jpg (800x527, 60.87 KB)
13 - IMG_3229 (1).jpg (800x533, 64.23 KB)
14 - IMG_3232 (1).jpg (800x524, 77.83 KB)
15 - IMG_3237 (1).jpg (800x533, 93.48 KB)
16 - IMG_3244 (1).jpg (800x533, 115.02 KB)
17 - IMG_3242 (1).jpg (800x533, 79.79 KB)
18 - IMG_3273 (1).jpg (800x532, 81.96 KB)
19 - IMG_3003 (1).jpg (800x533, 83.87 KB)
20 - IMG_3266 (1).jpg (800x519, 77.78 KB)
21 - IMG_3250 (1).jpg (800x518, 88.03 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

 • Slovanské hradiště
  Mikulčice
  69619

Aktuality

 • 31. 7. 2014
  Mikulčice: Zemřel Zdeněk Klanica
  V úterý 29. 7. zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku nedožitých 76 let pan doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc., dlouholetý vedoucí archeologických výzkumů v Mikulčicích, autor vynikajících studií a publikací, propagátor archeologie i jedinečné historie Staré a Velké Moravy. Čest jeho památce. -fs-
 • 22. 7. 2014
  Mikulčice: host 9.000 přivítán!
  I v nepřízni počasí přicházeli včera i dnes na památník návštěvníci. Právě brzy po poledním čase byl uvítán host letošní sezóny s pořadovým číslem 9.000. Stal se jím školák Martin Malý ze Staré Huti u Dobříše, který navštívil hradiště v rámci rodinné dovolené spolu s rodiči a přáteli. Na památku s radostí obdržel nejen pamětní list, ale také videokazety ze Slovácka, fotoprůvodce hradiště, historii Velké Moravy a řadu drobností. Při krátkém rozhovoru svatosvatě slíbil, že i s rodinou přijedou příští rok znovu. To proto, aby se mohli společně po krajině podívat z výšky 32 metrů, tedy z nové vyhlídkové věže. Chlapci blahopřejeme a věříme, že jeho přání za rok pomůžeme splnit. :-) -fs-
 • 16. 7. 2014
  Mikulčice: 50 let od výstavy Velká Morava
  Právě v tyto dny byla před půstoletím u příležitosti vyvrcholení oslav 1.100. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu otevřena na Pražském hradě jedinečná výstava s názvem Velká Morava, která trvala od 3. 7. do 10. 11. 1964. Reprezentačním místem pro vzácné a nedocenitelné exponáty, v nichž převažovaly předměty mikulčické provenience, byl staroslavný Vladislavský sál. Na výstavě, kterou shlédlo neuvěřitelných 827.000 návštěvníků, byly poměrně velkolepě prezentovány velkomoravské – mezi nimi i mikulčické - nálezy. Výstavu si ještě vícekráte na tomto místě připomeneme. -fs-
 • 16. 7. 2014
  Mikulčice: výstava v Miloticích PRODLOUŽENA
  Již od 17. 6. je v Infocentru Mikroregionu Nový Dvůr - v bývalé konírně zámku Milotice - přístupna výstava nejlepších malířských prací soutěže Čarovné barvy země. Po dohodě s organizátory zde bude naše výstava dětských malířských prací až do 31. 7. Přijďte na krásný zámek i obrázky do Milotic. Srdečně zveme. –fs-
 • 11. 7. 2014
  Mikulčice: stavba nového centra pokračuje
  Z času - celkem 550 dnů - vymezeného na stavbu nového návštěvnického centra uplyne brzy polovina. Hotova je nosná konstrukce, mohutný základ pro věž, střecha, některé podlahy a příčky nových pracoven, pokračují archeologické práce. Příští týden bude přistoupeno k zateplení a opláštění budovy kortenovými plechy, budou betonovány podlahy v přízemí a na přelomu prázdninových měsíců smontována 32 m vysoká vyhlídková věž. Tím stavba dostane svou konečnou vizuální vnější podobu. -fs-
 • 3. 7. 2014
  Mikulčice: prezentace v Pribinově Nitře
  V rámci Národní cyrilometodějské pouti a Pribinových slavností v Nitře bude v sobotu 5. 7. v Diecézním chrámu sv. Emeráma na Nitranském hradě zpřístupněna putovní výstava Mikulčicko-kopčanský archeopark. Výstava, kterou představil Nitranům osobně autor František Synek, byla k shlédnutí také 4. 7. v Nitranském muzeu v rámci konference Svatopluk a jeho doba. Výstava bude v Nitře během celých letních prázdnin. -fs-
 • 1. 7. 2014
  Mikulčice: letní otevírací doba = otevřeno celý týden
  Po dobrých zkušenostech z minulých let uvádíme, že památník Velké Moravy v Mikulčicích bude mít v době prázdninových měsíců červenec a srpen opět rozšířenou otevírací dobu. Naši vítaní hosté budou provedeni také v pondělí od 10.30 do 14.30 hodin a o víkendech či svátcích bude památník s průvodcem přístupný až do 18.30 hodin. Věříme, že podobně jako v minulých sezónách, uvítáte tyto naše vstřícné kroky pozitivně i letos. Na vaši návštěvu se těší pracovníci památníku. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století