Slovanské hradištěv Mikulčicích

Národní kulturní památka aspirující o zápis na Listinu světových kulturních památek UNESCO. V 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina - Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu. Vynikající stálá archeologická expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody.

ROK 2014 = rOK 60. VÝROČÍ OBJEVENÍ VELKOMORAVSKÝCH MIKULČIC

na hradišti stavíme svůj hrad!

Kluci, holky, malí i velcí, loučení s prázdninami může být veselé a hravé. Pojďte si hrát a postavit svůj hrad. V pátek 29. až v neděli 31. srpna si u nás můžete postavit svůj hrad a namalovat nám jej. Za to dostanete drobnou pozornost a slibujeme, že pěkné kresby někdy vystavíme v galerii nového návštěvnického centra.

KONČÍ LETNÍ DOBA A ČAS PRÁZDNIN SPOJENÝ S DOVOLENÝMI A POZNÁVÁNÍM TURISTICKÝCH PAMÁTEK. pRO NÁS KONČÍ OBDOBÍ NEJVĚTŠÍHO ZÁJMU O NÁŠ PAMÁTNÍK. V ČERVENCI A SRPNU KAŽDÝ ROK PŘIJDE NEJVĚTŠÍ POČET NAŠICH HOSTŮ. NEJINAK TOMU BYLO I LETOS A TAK SE JIŽ BRZY MEZI VÁMI NÁVŠTĚVNÍKY NAJDE HOST SEZÓNY S POŘADOVÝM ČÍSLEM 12.000.

VÁŠ TRVALÝ ZÁJEM O PAMÁTNÍK V MIKULČICÍCH NÁS TĚŠÍ A DĚKUJEME ZA NĚJ. I PROTO VÁS PŘI VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ UVÍTÁ NÁŠ AREÁL UPRAVENÝ A V DOBRÉM STAVU. LETOŠNÍ 54. návštěvní sezóna TOTIŽ I V NÁHRADNÍCH PROSTORÁCH ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE.

na MIKULČICKÝCH valech je stále krásně A POHODOVĚ! PŘIJMĚTE PROTO POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ VELKOMORAVSKÉHO PAMÁTNÍKU MIKULČICE-VALY. RÁDI vÁS  V jubilejním ROCE zahájení výzkumů u nás UVÍTÁME!

NAŠE SOUČASNÉ PRACOVIŠTĚ (v době přestavby pavilonu I) i prostory pro poskytování návštěvnických služeb NAJDETE V ZAHRADĚ ZA REKONSTRUOVANÝM PAVILONEM i.

------------------------

V roce 2014 budeme mít 54. návštěvní sezónu a budeme si připomínat:

50 let od otevření pavilonu II - Kostela (1964)
 

50 let od výstavy Velká Morava ve Vladislavském sále Pražského hradu (1964)
 

60 let od zahájení archeologických výzkumů v Mikulčicích (16. srpna 1954)
 

Na setkání  průběhu návštěvní sezóny roku 2014 se již nyní velmi těší vedoucí a pracovníci památníku.


 

Konec prázdnin na hradišti (29. srpen)

Na konec prázdnin jsme nejen pro naše nejmenší připravili stavebnici a hned si malí i velcí vyzkoušeli své dovednosti při stavbě kostkových hradů. Nakonec, posuďte sami, jak se jim stavby vydařily. K vidění však jsou i krásy květeny přírody nebo nová věž, na kterou jsme dle staré tradice umístili po dosažení nejvyššího místa zelenou větev. Nu a nakonec jsme si v našem pracovním týmu připomněli 250 dnů do ukončení stavby a také jsme uvítali 12.000 hosta letošní návštěvní sezóny. - fs-

01 - IMG_5528 (1).jpg (800x533, 62.63 KB)
02 - IMG_5476 (1).jpg (800x533, 58.85 KB)
03 - IMG_5478 (1).jpg (800x533, 77.59 KB)
04 - IMG_5482 (1).jpg (800x533, 77.33 KB)
05 - IMG_5480a (1).jpg (800x470, 89.50 KB)
06 - IMG_5555 (1).jpg (800x533, 73.78 KB)
07 - IMG_5518 (1).jpg (800x533, 59.24 KB)
08 - IMG_5461 (1).jpg (800x534, 40.12 KB)
09 - IMG_5471 (1).jpg (800x508, 61.24 KB)
10 - IMG_5442 (1).jpg (800x533, 85.57 KB)
11 - IMG_5558 (1).jpg (800x519, 68.61 KB)
12 - IMG_5535 (1).jpg (800x517, 61.76 KB)
13 - IMG_5507 (1).jpg (800x527, 79.95 KB)
14 - IMG_5540 (1).jpg (800x505, 82.52 KB)

Poprvé pracujeme pod věží... (27. srpen)

Dnes ve čtvrtek 27. srpna montéři smontovali (zatím bez posledního dílu schodiště) vyhlídkovou věž, jež je výraznou součástí nového návštěvnického centra a našeho areálu. Ten den déšť sice zkrápěl památník od samého rána a dále topil vodou již dlouho přesycenou zem, v areálu však pokračovaly plánované práce nejen na montované věži, ale také na výzkumu nebo úpravě okolí nové lávky přes Teplý járek. Naše pohledy se však stále obracely k nové dominantě. Věž konečně stojí. Má 155 schodů. Celkem stoupají do výše 28,80 metrů. Ochoz lemuje zábradlí 1,20 metru vysoké. Celková výška do nejvyššího bodu je rovných 30 metrů. Odtud by měla být vidět přehledně nejen rozlehlost našeho hradiště, ale i za lesy řeku Moravu i vzdálená města... Již brzy se o tom (zatím alespoň pomocí fotografií) přesvědčíme. -fs-

01 - IMG_5377 (1).jpg (800x533, 67.70 KB)
02 - IMG_5381 (1).jpg (800x533, 86.09 KB)
03 - IMG_5370 (1).jpg (800x533, 46.54 KB)
04 - IMG_5350 (1).jpg (800x533, 106.34 KB)
05 - IMG_5354 (1).jpg (800x533, 102.52 KB)
06 - IMG_5385 (1).jpg (800x526, 94.20 KB)
07 - IMG_5372 (1).jpg (800x516, 85.57 KB)
08 - IMG_5375 (1).jpg (800x533, 83.12 KB)
09 - IMG_5393 (1).jpg (799x529, 63.92 KB)
10 - IMG_5402 (1).jpg (800x533, 78.14 KB)
11 - IMG_5406 (1).jpg (800x533, 51.85 KB)
12 - IMG_5407 (1).jpg (800x533, 38.42 KB)
13 - IMG_5414 (1).jpg (800x522, 40.89 KB)
14 - IMG_5419 (1).jpg (800x522, 47.86 KB)

Vzpomínka - 60 let od objevení Mikulčic (16. srpen)

Nevelká skupina přiznivců památníku i účinkujících si za velmi proměnlivého počasí, které však výrazně a pozitivně podtrhlo a zvýraznilo kouzlo okamžiku, síly genia loci naší Akropole i vzácnost okamžiku s hudbou, zpěvem i mluveným slovem, si dnes odpoledne připomněla přesně na den 60 let od první návštěvy prof. J. Poulíka v Mikulčicích a tedy od objevení velkomoravských Mikulčic. Vzpomínali dr. Jiříček a dr. Kavánová. Zpívali a hráli dr. Blochová a dr. Holzer, vzpomínky četl dr. Navrátil a na závěr zahrála Neoveská cimbálová muzika. Škoda, že tento pěkný program si vyslechlo možná padesát účastníků, kteří se na připravených lavicích postupně podle zájmu a časových možností vystřídali... Pořadatelé očekávali opravdu větší zájem domácí i přespolní veřejnosti! Škoda, snad příště. -fs-

01 - IMG_4643 (1).jpg (800x533, 108.82 KB)
02 - IMG_4633 (1).jpg (800x508, 106.11 KB)
03 - IMG_4627 (1).jpg (800x521, 77.12 KB)
04 - IMG_4631 (1).jpg (800x533, 52.78 KB)
05 - IMG_4636 (1).jpg (800x525, 38.43 KB)
06 - IMG_4640 (1).jpg (800x515, 69.70 KB)
07 - IMG_4655 (1).jpg (800x530, 69.66 KB)
08 - IMG_4651 (1).jpg (800x516, 65.58 KB)
09 - IMG_4654 (1).jpg (800x525, 38.53 KB)
10 - IMG_4652 (1).jpg (800x533, 46.08 KB)
11 - IMG_4657 (1).jpg (800x533, 92.13 KB)
12 - IMG_4648 (1).jpg (800x520, 66.95 KB)
13 - IMG_4659 (1).jpg (800x533, 98.29 KB)
14 - IMG_4660 (1).jpg (800x533, 112.98 KB)

Stavba II - druhý díl vyhlídkové věže (15. srpen)

Další díl seriálu stavba věže je na světě. Montování druhého desetimetrového dílu se uskutečnilo za krásného počasí a za zvídavých pohledů desítek návštěvníků, kteří z povzdálí od stolu se svým občerstvením nebo po vyjití z pavilonu II, mohli s podivem sledovat přesnou a precizní práci montérů i jeřábníka. Nová stavba návštěvnického centra opět doznala proměny a přiblížila svůj vzhled finální podobě. Ještě jednou deset metrů, ještě jednou 58 schodů, ještě jeden díl konstrukce, schodiště i ochozu a bude hotovo. Nevěříte? Přijeďte se přesvědčit. A propos! Pomalu již očekáváme návštěvníka s pořadovýcm číslem 12.000! Můžete to být právě vy! -fs-

01 - IMG_4514 (1).jpg (800x533, 95.21 KB)
02 - IMG_4520 (1).jpg (800x536, 46.60 KB)
03 - IMG_4523 (1).jpg (800x533, 46.16 KB)
04 - IMG_4532 (1).jpg (800x533, 47.80 KB)
05 - IMG_4546 (1).jpg (800x533, 35.10 KB)
06 - IMG_4551 (1).jpg (800x533, 33.22 KB)
07 - IMG_4555a (1).jpg (800x517, 60.03 KB)
08 - IMG_4567 (1).jpg (800x533, 56.23 KB)
09 - IMG_4575 (1).jpg (800x533, 50.80 KB)
10 - IMG_4592 (1).jpg (800x533, 56.84 KB)
11 - IMG_4599 (1).jpg (800x533, 65.93 KB)
12 - IMG_4605 (1).jpg (800x508, 82.18 KB)
13 - IMG_4611 (1).jpg (800x533, 42.11 KB)
14 - IMG_4620 (1).jpg (800x533, 50.15 KB)

Stavba II - první díl vyhlídkové věže (14. srpen)

Z plánovaného počtu 550 dnů stavby nového návštěvnického centra uplynula již více než polovina. Stavba již před několika týdny dostala své nové kontury a nyní jí přibude prvek nejvýraznější - vyhlídková věž. Právě její první desetimetrový díl byl usazen pomocí jeřábu na mohutný betonový základ ve středu 14. srpna. Nedlouho po poledním čase - přesně ve 13 hodin 8 minut - byla desetimetrové nosná ocelová konstrukce s kovovým schodištěm uložena do železných stojek a připevněna k základu věže. V následujících dnech budou osazeny další dva díly, čímž vznikne 32 metrů vysoká stavba - nová dominanta Mikulčic a okolí, která jistě v příští sezóně pozve k návštěvě mnoho hostů. Již nyní se na ně velmi těšíme. :-) -fs-

01 - IMG_4222 (1).jpg (800x533, 79.48 KB)
02 - IMG_4224 (1).jpg (800x533, 90.71 KB)
03 - IMG_4203 (1).jpg (800x533, 96.22 KB)
04 - IMG_4401 (1).jpg (800x533, 75.17 KB)
05 - IMG_4396 (1).jpg (800x533, 88.27 KB)
06 - IMG_4403 (1).jpg (800x533, 91.23 KB)
07 - IMG_4408 (1).jpg (800x533, 65.97 KB)
08 - IMG_4411 (1).jpg (800x533, 88.68 KB)
09 - IMG_4431 (1).jpg (800x533, 59.64 KB)
10 - IMG_4412 (1).jpg (800x533, 89.63 KB)
11 - IMG_4445 (1).jpg (800x533, 92.65 KB)
12 - IMG_4451 (1).jpg (800x533, 92.49 KB)
13 - IMG_4459 (1).jpg (800x533, 85.16 KB)
14 - IMG_4461 (1).jpg (800x533, 73.14 KB)

Momentky z poloviny prázdnin (8. srpen)

Polovina prázdnin je pro nás dobou největší sezóny a zájmu návštěvníků. I v tomto čase však musí být náš areál stále opravený a hosté k nám musí znát dobře cestu. I proto naše práce vlastně nikdy nekončí, spíše se s novými dny a týdny množí a znásobuje. Tehdy jsou slova chvály pro nás tou nejlepší odměnou. V tyto týdny je příroda kolem nás hýčkána poměrně vysokými teplotami i přívaly vod při bouřkách. Naštěstí komárům letos počasí nepřeje a tudíž i vzdálenější okolí láká k návštěvě a prohlídce. Nejvíce zaujme málo známé prostředí starých meandrů řeky Moravy a přírodní rezervace Skařiny, ležící při řece Moravě na státní hranici se Slovensko. Místo to je vzdálené od centra hradiště přesně 1 kilometr a je dostupné pro pěší i cykloturisty. Jako malou pizvánku do těchto méně známých končin poblíž našeho památníku připojuji několik momentek. -fs-

01 (08.08.) IMG_4252 (1).jpg (800x533, 101.63 KB)
02 - IMG_4250 (1).jpg (800x533, 90.72 KB)
03 - IMG_4245 (1).jpg (800x523, 95.21 KB)
04 - IMG_4228 (1).jpg (800x529, 112.23 KB)
05 - IMG_4260 (1).jpg (800x520, 40.65 KB)
06 - IMG_4264 (1).jpg (800x527, 74.58 KB)
07 - IMG_4295 (1).jpg (800x533, 130.98 KB)
08 - IMG_4241 (1).jpg (800x533, 125.05 KB)
09 - IMG_4255 (1).jpg (800x533, 131.40 KB)
10 - IMG_4273 (1).jpg (800x533, 86.46 KB)
11 - IMG_4233 (1).jpg (800x533, 49.58 KB)
12 - IMG_4280 (1).jpg (800x533, 98.50 KB)
13 - IMG_4294 (1).jpg (800x533, 38.82 KB)
14 - IMG_4272 (1).jpg (800x533, 87.60 KB)

Aktuální výstavy a akce

všechny výstavy na pobočce

Kde nás najdete

 • Slovanské hradiště
  Mikulčice
  69619

Aktuality

 • 29. 8. 2014
  Mikulčice: uvítali jsme 12.000 hosta
  Právě na konci prázdnin jsme na hradišti uvítali hosta letošní návštěvní sezóny s pořadovým číslem 12.000. Stal se jím Petr Marada ze Svatobořic-Mistřína, který památník navštívil se svou přítelkyní. Kromě drobných suvenýrů a propagačních tisků si převzal také dárkové balení sady piv Pivovaru Litovel, pozornost to od našeho sponzora. Srdečně blahopřejeme! :-) -fs-
 • 24. 8. 2014
  Mikulčice: hledáme hosta sezóny s číslem 12.000
  Měsíc srpen se přehoupl již dávno do své druhé poloviny, letní čas i doba prázdnin pomalu končí a na památníku právě v tyto poslední prázdninové dny očekáváme hosta sezóny 2014 s pořadovým číslem 12.000! Možná přijde již v následujících dnech a s radostí od nás převezme malou pozornost i pozvání na další návštěvy pro své známé a kamarády. Třeba to bude někdo z vás, kteří se k nám právě nyní chystáte. Proto neváhejte! Čekáme na vás. :-) -fs-
 • 16. 7. 2014
  Mikulčice: 50 let od výstavy Velká Morava
  Právě v tyto dny byla před půstoletím u příležitosti vyvrcholení oslav 1.100. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu otevřena na Pražském hradě jedinečná výstava s názvem Velká Morava, která trvala od 3. 7. do 10. 11. 1964. Reprezentačním místem pro vzácné a nedocenitelné exponáty, v nichž převažovaly předměty mikulčické provenience, byl staroslavný Vladislavský sál. Na výstavě, kterou shlédlo neuvěřitelných 827.000 návštěvníků, byly poměrně velkolepě prezentovány velkomoravské – mezi nimi i mikulčické - nálezy. Výstavu si ještě vícekráte na tomto místě připomeneme. -fs-
 • 3. 7. 2014
  Mikulčice: prezentace v Pribinově Nitře
  V rámci Národní cyrilometodějské pouti a Pribinových slavností v Nitře bude v sobotu 5. 7. v Diecézním chrámu sv. Emeráma na Nitranském hradě zpřístupněna putovní výstava Mikulčicko-kopčanský archeopark. Výstava, kterou představil Nitranům osobně autor František Synek, byla k shlédnutí také 4. 7. v Nitranském muzeu v rámci konference Svatopluk a jeho doba. Výstava bude v Nitře během celých letních prázdnin. -fs-
 • 1. 7. 2014
  Mikulčice: letní otevírací doba = otevřeno celý týden
  Po dobrých zkušenostech z minulých let uvádíme, že památník Velké Moravy v Mikulčicích bude mít v době prázdninových měsíců červenec a srpen opět rozšířenou otevírací dobu. Naši vítaní hosté budou provedeni také v pondělí od 10.30 do 14.30 hodin a o víkendech či svátcích bude památník s průvodcem přístupný až do 18.30 hodin. Věříme, že podobně jako v minulých sezónách, uvítáte tyto naše vstřícné kroky pozitivně i letos. Na vaši návštěvu se těší pracovníci památníku. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století