Bývalí pracovníci památníku

Josef Šolc, PaedDr.

Historik, vedoucí památníku v letech 1990 – 2006. Narozen 19. 3. 1942. Před nastoupením na pozici vedoucího pracoval přes třicet let  ve službách okresního muzea v Hodoníně nejdříve jako jeho ředitel a později jako vedoucí v Mikulčicích. Působil také na pobočkách muzea ve Veselí nad Moravou, kde otevřel expozici Od Doubravy po Javořinu. Stopu zanechal také ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích,na čejkovické tvrzi. J. Šolc vytvořil řadu zajímavých publikací, které pojednávají o zdejším regionu např. Petrov na pohledech, Hodonín a jeho pošta, Lužice - z historie školy. Za další jeho publikačním oborem můžeme považovat teorii filatelie a sběratelství. V roce 1983 vydal odbornou publikaci Sběratel - filatelista, která dosud nebyla překonána. Třicet let je J. Šolc předsedou hodonínského Klubu filatelistů Slovácko, rovněž je členem předsednictva Svazu českých filatelistů a šéfredaktorem jeho základní tiskoviny Informací SČF.

František Juračka, průvodce

V sedmdesátých letech minulého století tvořil image Národního kulturního památníku Mikulčice i průvodce Fr. Juračka, který zde pracoval v době svého důchodu plných deset let. Původním povoláním major Československé lidové armády. Obětavý pracovník a trpělivý průvodce po archeologickém nalezišti. Zemřel 26.10.1983 ve věku 86 let.

-Šc-

Miloslava Balášová, průvodkyně

Mikulčická rodačka, členka zastupitelstva Obecního úřadu. Původním povoláním učitelka, ředitelka základní devítileté školy. Průvodcovskou činnost na zdejším Slovanském hradišti v Mikulčicích s úspěchem vykonávala po odchodu do důchodu v letech 1996-2006. Vynikala pedagogickým taktem, srozumitelným výkladem a výborným přístupem k žákům i studentům. Aktivní účast na údržběa zkrášlování celého výstavního areálu byla pro ni samozřejmostí. Stala se tak přirozeným vzorem pro své spolupracovníky i nástupce v průvodcovské funkci.

-Šc-

Miloš Pernica

průvodce

Brněnský rodák, učitel, ředitel základní devítileté školy. V Mikulčicích žil od roku 1949. Jako průvodce po archeologickém nalezišti pracoval v letech 1993 až 2003. Pamětník počátků archeologického výzkumu a vyzvednutí dubových člunů - monoxylů z někdejšího dna řeky Moravy. Upravoval průvodcovské texty do němčiny a ruštiny. Jako místní funkcionář a člen obecní rady se od roku 1954 podílel na většině kulturních akcí, spojených se společenským a turistickým ruchem okolo vykopávek - s přijímáním delegací, významných osobností, předních zahraničních odborníků z oboru archeologie, zástupců masmédií apod. Oblíbený průvodce zahraničních návštěvníků. Zemřel v únoru 2008.

-Šc-

Jaroslav Hájek

údržbář

Ročník 1938, narozen v Argentině, do republiky se rodina vrátila v roce 1947. Bydliště Lužice u Hodonína, otec tří dětí. Automechanikem se vyučil v Letovicích, jako opravář zemědělských strojů pracoval řadu let ve Státním statku Hodonín. O mikulčický areál pečoval v letech 1996-2006 s elánem a s velmi dobrými výsledky. Vedle údržby strojového parku a obou pavilonů pečoval i o makety základů kamenných historických staveb. Všestranně zdatný pracovník.

-Šc-

Zdeněk Tesařík

noční strážný

Rodák ze sousedních Lužic (1930), voják z povolání. V Mikulčicích žije přes 40 let. Funkci strážného v areálu Národního kulturního památníku vykonával po odchodu do důchodu - v letech 1989 až 2003 - bezchybně a s velkou zodpovědností za střežené objekty. V občanském životě šestnáct let předsedou místní organizace zashrádkářů a sedm let i Vinařského spolku. Spolehlivý člen muzejního kolektivu.

-Šc-

Jaroslava Janů

sezónní průvodkyně památníku do roku 2008

Jana Strážnická

sezónní průvodkyně v roce 2007

Mgr. Marie Pavková

sezónní průvodkyně památníku do roku 2009

Lenka Navrátilová

sezónní průvodkyně památníku v letech 2008 až 2011

Miroslava Ištvánková

sezónní pokladní v letech 2010 a 2011

Alena Kotásková

sezónní průvodkyně v roce 2011

pokladní během části sezóny 2012

Josef Knapil

domovník památníku od března 2007 až do června 2012 

Mgr. Jana Tomčalová

kulturně-výchová pracovnice památníku (2009 - 2010)

mateřská dovolená (2011 - 2013)

Mgr. Silvie Malíková

sezónní průvodkyně památníku od dubna roku 2010

kulturně-výchovná pracovnice od 1. listopadu 2010 až do 30. září 2013

Bc. Petra Bezchlebová

průvodkyně - brigádnice roku 2012, 2015, 2016, 2017

pokladní od června 2012 do listopadu 2013

Stanislav Sýkora

domovník od června 2013 do února 2014

Mgr. Michaela Zálešáková

kulturně-výchovný pracovník pro školy od 22. října 2013 do 30. června 2016

Bohuslava Hnátková

sezónní průvodkyně od roku 1998 do listopadu roku 2015

Mgr. Věra Vyskočilová

sezónní průvodkyně od roku 2010 do roku 2014, výpomoc v roce 2016 a 2018

Alena Hřebačková

uklizečka od roku 2013 do roku 2015

Mgr. Julie Zrnová

sezónní průvodkyně 2016, 2017

Magdalena Polachová

sezónní průvodkyně od března 2016 do července 2018

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty