Nabídka doprovodných programů pro školy (pro rok 2019)

Přejeme si, aby se akce našeho programového balíčku staly významnou podporou pro vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“ na I. stupni ZŠ a „Člověk a společnost“ na II. stupni ZŠ. Nezapomínáme ani na děti z mateřských a mládež středních škol.

 

Program doprovodných akcí pro školy ve školním roce 2019/20

  
 
VOLNÝ VSTUP PRO ŠKOLY KAŽDÉHO 13. MĚSÍCE V KALENDÁŘNÍM ROCE 2019 A  PRO ŠKOLÁKY A MLÁDEŽ DO 18 LET VE VŠECH DNECH STÁTNÍCH SVÁTKŮ. Tel.: 518 357 293
 
 
23. 09.             Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)
27. 09.             Velkomoravský den se skupinou Styrke, Acropolis cross
30. 09.             Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)
 
7. 10.               Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)
9. - 10. 10.       Soutěž o Mojmírův poklad (program pro ZŠ)
 
18. 10.             Velkomoravský den s archeologem a skupinou Styrke
 
23. - 24. 10.     Soutěž o Mojmírův poklad (program pro ZŠ)
25. 10.             Den dravců a Den s archeologem
 
29. 11.             Zima na mikulčických Valech pro ZŠ
2. 12.               Zima na mikulčických Valech pro MŠ
 
 
 VOLNÝ VSTUP PRO ŠKOLY KAŽDÉHO 13. DNE V MĚSÍCI V KALENDÁŘNÍM ROCE 2019 A  PRO ŠKOLÁKY A MLÁDEŽ DO 18 LET VE VŠECH DNECH STÁTNÍCH SVÁTKŮ. Tel.: 518 357 293.

 

 

Změna  programu vyhrazena

 

Nabídka pro rok 2019:

Nabízíme doprovodné programy pro mateřské, základní a střední školy. Základní časovou dotaci je možné doplnit o tematická zaměření uvedená u každého typu programu.

 
PRO MŠ  a 1. STUPEŇ ZŠ Pohádka O princezně Dobroslavě (90 – 150 min)
 
 
PRO ZŠ  Velkomoravský den s archeologem (120– 240 min)
 
 
PRO ŠKOLY OBECNĚ Velkomoravský den se skupinou Styrke (120 – 240 min)
Základ: prohlídka expozice, program s obyvateli velkomoravského tábora kmenového svazu Styrke
Doplňující tematická zaměření: hry na louce, táborák, beseda v přednáškovém sále
 
PRO ZŠ (4. – 9. třída) O Mojmírův poklad (120 – 180 min)
 
 
PRO MŠ a ZŠ Den dravců (90 – 150 min)
 
 
 
PRO ZŠ (4. – 9. třída) dějepisná olympiáda Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj
Vědomostní soutěž o 2 kolech – přihlášené školy obdrží podklady:  školní kolo (listopad – leden), finále na Slovanském hradišti v Mikulčicích (únor)
 
PRO ŠKOLY OBECNĚ Malířská soutěž pro děti a mládež Čarovné barvy země
 
 
 
Tematická zaměření:
 

  

 

Vstupné na školní program (typ D): 

děti MŠ: vstupné expozice  + doprovodný program  - 30 Kč
děti a studenti ZŠ a SŠ: vstupné expozice  + doprovodný program -  50 Kč

Vstupné ostatní: 

děti do 6 let prohlídka expozic s průvodcem: zdarma
(A) děti a studenti 7 až 26 let: kompletní prohlídka expozice a části areálu s průvodcem + film Velká Morava- 60 Kč
(B) děti a studenti 7 až 26 let: prohlídka galerie, vyhlídkové věže a areálu bez průvodce - 40 Kč

BONUS Děti a mládež mají v návštěvní sezóně 2019 volný vstup do muzejní expozice každý 13. den v měsíci.

NÁVŠTĚVNICKÝ LIST PRO ŠKOLY
zajistí pro každou čtvrtou návštěvu školy nebo pro každou třídu dané školy VSTUP ZDARMA. Návštěvnický list obdrží každá škola, jejíž žáci navštíví památník Slovanské hradiště v Mikulčicích a zúčastní se základní prohlídky nebo programu s širší náplní. V případě, že jsou mateřská i základní škola sloučeny, může sloužit jeden list oběma zároveň. Cílem je sbírat postupně razítka. Každé z nich získá škola na pokladně památníku za vyslání jakékoliv třídy o libovolném počtu dětí, avšak v doprovodu vyučujícího pedagoga. V jeden den tak může školka či škola získat i více razítek (např. vyšle-li 7. a 9. třídu apod.). V případě 4. a 8. návštěvy Slovanského hradiště má celá skupina dětí vstup na jakoukoliv akci a program probíhající v prostoru hradiště ZDARMA! Platnost listu není časově omezená. 

 

Kontakt a informace:

Mgr. Hana Novotná - programy pro školy
tel. 602 687 257, 518 357 293
e-mail: h.novotna@masaryk.info

Zasílání novinek a informací o programech pro školy:

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání novinek a programu pro školy, vyplňte formulář pro registraci. Váš email bude automaticky zařazen do databáze.

 

(povinné)
(povinné)
(povinné)

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty