Usnesení mezinárodního odborného sympozia 2010

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2010 proběhlo v Hodoníně mezinárodní odborné sympozium Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel Svaté Markéty Antiochejské v Kopčanech: Památka světové hodnoty na Seznam světového dědictví UNESCO.

Usnesení

Mezinárodní odborné sympozium v Hodoníně ve dnech 30. 11. až 1. 12. 2010

Účastníci Mezinárodního odborného sympozia „Národní kulturní památka slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech: Památka světové hodnoty na Seznam světového dědictví UNESCO“ přijali toto usnesení:

Areál slovanské sídelní aglomerace dnešní NKP Mikulčice a NKP Kostel sv. Markéty Antiochijské a památkové zóny Kopčany je v kontextu střední Evropy areálem mimořádné a unikátní hodnoty, nesouměřitelné kvalitou nálezů s podobnými mocenskými centry 8. až 10. století ve východní části střední Evropy. Tato hodnota je skryta nejen v archeologickém potenciálu místa. Je to lokalita nepochybně spjatá s dějinami christianizace střední Evropy, stejně jako místo, kde se potkával východ Evropy se západem a svědek počátků prvního významného státu na území střední Evropy - Velké Moravy. Toto mocenské centrum bylo střediskem tvorby a šíření právních aspektů raného státu a kulturní výměny.

Účastníci Mezinárodního odborného sympozia plně podporují snahu odborných a vědeckých organizací České a Slovenské republiky zapsat tento mimořádně kvalitně dochovaný areál na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Účastníci Mezinárodního odborného sympozia doporučují aktualizaci nominačního návrhu pro zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO ve vazbě na realizaci revizních archeologických výzkumů v Mikulčicích, na komplexní vyhodnocení celého areálu, jakož i na památkovou obnovu a prezentaci jednotlivých objektů a celého areálu. Pro tento účel je inspirativní hodnotící posudek ICOMOS, jehož znění naznačilo, že aspekty mimořádné univerzální hodnoty (OUV) nebyly dostatečně objasněny. Účastníci jsou připraveni být nápomocni při precizaci nominačních kritérií i argumentace mimořádné univerzální hodnoty lokality.


Dáno v Hodoníně 1.12.2010

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty