Klub přátel památníku

Slovanského hradiště v Mikulčicích byl založen v roce 2009 a v současné době má již 208 členů. Ti neplatí členské příspěvky, přesto obdrží na své jméno členskou kartu, opravňující je i se svými hosty využívat slev při opakovaných návštěvách hradiště. Členové jsou přednostně mailovou cestou informováni o připravovaných akcích. Naše členy jen žádáme o propagaci velkomoravského mikulčického památníku a o šíření informací o naší památce a o zde připravovaných a uspořádaných akcích. Držitel karty získává automaticky vstup do památníku zdarma a navíc 50% slevu ze základního vstupného pro dva přátele, jež ho doprovázejí.

Staňte se členy Klubu přátel památníku Slovanské hradiště v Mikulčicích. Formulář přihlášky si můžete stáhnout nebo vyžádat mailovou cestou.

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty