Čarovné barvy země

Soutěžní projekt Čarovné barvy země je určen mládeži věku od 4 do 19 let a mládeži a studentům od 16 do 19 let. Soutěž je pokračováním projektu Malujeme barvami země, který byl v česko-rakouské spolupráci uspořádán v letech 2009/2010 a 2010/2011 a jehož realizační týmy iniciovala a vedla autorka projektu i malířských technik s využitím přírodních jílů prof. Irena Ráček. Jedinečností malířské soutěže je použití hliněných pigmentů a jiných přírodnin prostých syntetických barev i pojidel, ale také tvorba obrazu v kolektivu. Cílem projektu je zaujmout děti nejen pro umělecké a výtvarné tvoření, ale také pro studium své rodné hroudy (dávné historie, především období Velké Moravy).

Soutěž, která získala ve svém II. ročníku nové jméno - Čarovné barvy země - se nezměnila tematicky a ponechala si výtvarnou techniku práce s přírodními jíly. Odborně a organizačně ji však za podpory Jihomoravského kraje zajišťuje příspěvková organizace Jihomoravského kraje – Masarykovo muzeum v Hodoníně prostřednictvím své pobočky – Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky.

 Aktuálně: Soutěž pokračuje IX. ročníkem. Byl ukončen sběr přihlášek prací a v těchto dnech jsou nové práce shromažďovány na Slovanském hradišti v Mikulčicích, kde 23. května zasedne odborná porota k jejich hodnocení. Výsledky hodnocení se dozvíme 13. června 2019 při slavnostním vyhlášení vítězů IX. ročníku. 

 

Podmínky IX. ročníku malířské soutěže (šk. rok 2018/19)

Podmínky IX. ročníku malířské soutěže (šk. rok 2018/19)

Pravidla IX. ročníku soutěže Čarovné barvy země včetně témat jednotlivých kategorií, harmonogramu (přehledu důležitých termínů v soutěži) a mnoho dalších nezbytných informací.
Výtvarné semináře

Výtvarné semináře

Termíny výtvarného semináře pro techniku malby přírodními jílovými pigmenty typickou pro malířskou soutěž Čarovné barvy země k IX. ročníku soutěže jsou 30. leden 2019 v Městské galerii Panský dvůr ve Veselí nad Moravou a 6. února 2019 na Sále Evropa v Hodoníně.
Přihlášení do soutěže

Přihlášení do soutěže

Přihlášky do IX. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země bude možné vyplňovat po slavnostním vyhlášení nového ročníku 17.10.2018. Konec sběru přihlášek nejpozději 15. 1. 2019. Sběr přihlášek probíhá výhradně elektronicky - formulář uvedený níže. V případě nejasností rádi poskytneme doplňující informace (viz kontaktní osoba Mgr. Hana Novotná). Přihlášky vždy potvrzujeme emailem. Pokud Vám nepřijde, obracejte se na nás. Organizátor si vyhrazuje právo přihlašování ukončit před uvedeným termínem v případě zaplněné kapacity účastníků soutěže.
Výstavy a akce

Výstavy a akce

Soutěžní projekt nabízí množství akcí: Výstavy soutěžních prací, Výtvarné semináře pro pedagogy, Výtvarné dílničky při akcích pro děti, Slavnostní vyhlášení vítězů, .... Zde naleznete jejich přehled pro nejbližší období.
Zásady spolupráce

Zásady spolupráce

Zásady spolupráce při VIII. ročníku Malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země: Tyto zásady se vztahují ke smlouvě o bezplatné výpůjčce, kterou uzavírá Masarykovo muzeum v Hodoníně s přihlášenými školskými zařízeními na konkrétní malířské práce zapůjčené do soutěže, obsahují důležitá pravidla, se kterými je půjčitel povinen se seznámit.
Malířská technika užívaná při projektu

Malířská technika užívaná při projektu

Návod na práci s kaseinovými pojidly, receptury.
Spolupracující institutce, firmy a jednotlivci

Spolupracující institutce, firmy a jednotlivci

Rádi bychom poděkovali firmám, školám, dalším institucím, ale také jednotlivcům, které mají velkou zásluhu na celém projektu Čarovné barvy země.

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty