Čarovné barvy země

Soutěžní projekt Čarovné barvy země je určen mládeži věku od 4 do 19 let a mládeži a studentům od 16 do 19 let. Soutěž je pokračováním projektu Malujeme barvami země, který byl v česko-rakouské spolupráci uspořádán v letech 2009/2010 a 2010/2011 a jehož realizační týmy iniciovala a vedla autorka projektu i malířských technik s využitím přírodních jílů prof. Irena Ráček. Jedinečností malířské soutěže je použití hliněných pigmentů a jiných přírodnin prostých syntetických barev i pojidel, ale také tvorba obrazu v kolektivu. Cílem projektu je zaujmout děti nejen pro umělecké a výtvarné tvoření, ale také pro studium své rodné hroudy (dávné historie, především období Velké Moravy).

Soutěž, která získala ve svém II. ročníku nové jméno - Čarovné barvy země - se nezměnila tematicky a ponechala si výtvarnou techniku práce s přírodními jíly. Odborně a organizačně ji však za podpory Jihomoravského kraje zajišťuje příspěvková organizace Jihomoravského kraje – Masarykovo muzeum v Hodoníně prostřednictvím své pobočky – Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky.

 Aktuálně: .

Do 14. září 2020 můžete shlédnout výstavu ohlížející se za deseti roky, kdy s dětmi tvoříme jílovými pigmenty - výstava Čarovné barvy země-Ohlédnutí. 40 fotoreplik a 2 panely o vývoji soutěže se poté přesunou do Základní umělecké školy v Hustopečích.

Kvůli zavřeným školám byly výrazně posunuty termíny X. ročníku, přihlášení pedagogové měli do 30.6. možnost se ze soutěže odhlásit. Ti kteří tak neučinili budou odevzdávat doprovodné texty prací do 20. září 2020, svoz prací proběhne na přelomu září a října, hodnocení prací porotou pak 15. října 2020 a slavnostní vyhlášení vítězů 12. listopadu 2020.

I v tomto čase se však setkáváme s pozitivními přínosy malířské aktivity a neotřelých technik. Dětské skupiny, které nemohly být v březnu rozpuštěny, např. děti v azylovém domě, spolu díky tvorbě do soutěže příjemně krátily chvíle v izolaci a jejich obrázky se velmi povedly. Tyto a další příběhy nám dávají znát, že i když se od umění, kultury a vzdělání někdy upouští kvůli věcem nadřazenějším, nebyli bychom lidé, abychom mohli bez něj dlouhodobě žít! A i když si někdy připadáme maličcí a postradatelní, život nám vždy časem ukáže náš význam a naše místo....

Hezké dny!

 

 

Podmínky X. ročníku malířské soutěže (šk. rok 2019/20)

Podmínky X. ročníku malířské soutěže (šk. rok 2019/20)

Pravidla X. ročníku soutěže Čarovné barvy země včetně témat jednotlivých kategorií, harmonogramu (přehledu důležitých termínů v soutěži) a mnoho dalších nezbytných informací.
Výtvarné semináře

Výtvarné semináře

Termíny výtvarného semináře pro techniku malby přírodními jílovými pigmenty typickou pro malířskou soutěž Čarovné barvy země k X. ročníku soutěže. Pokud jsou aktuální termíny, je aktivována elektronická přihláška na této stránce níže.
Přihlášení do soutěže - Zrušení přihlášky

Přihlášení do soutěže - Zrušení přihlášky

Přihlášky do X. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země bylo možno odesílat po slavnostním vyhlášení nového ročníku 16.10.2019. Sběr byl ukončen 12. 1. 2020. Z důvodu situace spojené s opatřeními proti šíření viru Covid19 a zavřením škol, byly termíny odevzdání soutěžních prací výrazně posunuty. Přesto zde mají školy možnost svoji přihlášku do 30. 6. 2020 oficiálně zrušit prostřednictvím krátkého webového formuláře.
Výstavy a akce

Výstavy a akce

Soutěžní projekt nabízí množství akcí: Výstavy soutěžních prací, Výtvarné semináře pro pedagogy, Výtvarné dílničky při akcích pro děti, Slavnostní vyhlášení vítězů, .... Zde naleznete jejich přehled pro nejbližší období.
Zásady spolupráce

Zásady spolupráce

Zásady spolupráce při X. ročníku Malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země: Tyto zásady se vztahují ke smlouvě o bezplatné výpůjčce, kterou uzavírá Masarykovo muzeum v Hodoníně s přihlášenými školskými zařízeními na konkrétní malířské práce zapůjčené do soutěže, obsahují důležitá pravidla, se kterými je půjčitel povinen se seznámit.
Malířská technika užívaná při projektu

Malířská technika užívaná při projektu

Návod na práci s kaseinovými pojidly, receptury.
Spolupracující institutce, firmy a jednotlivci

Spolupracující institutce, firmy a jednotlivci

Rádi bychom poděkovali firmám, školám, dalším institucím, ale také jednotlivcům, které mají velkou zásluhu na celém projektu Čarovné barvy země.

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty