UNESCO a ICOMOS mise v Mikulčicích

 

 

Tiskového komuniké:

 

            V souladu s mezinárodními Pravidly pro provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví se ve dnech 10. až 12. 9. 2013 uskutečnila hodnotící mise mezinárodní nevládní organizace ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky a historická sídla) do Mikulčic. Cílem bylo získání informací pro posouzení společné sériové nominace České republiky a Slovenské republiky – „Památky Velké Moravy – Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech“ na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.

 

            Tato mise, během které se ICOMOS zaměřuje především na prozkoumání, zda nominace splňuje kritéria autenticity a integrity a zda je vytvořen funkční plán správy nominované památky, je jedním z důležitých  podkladů pro komplexní doporučení ICOMOS stran případného zápisu. Své celkové doporučení předloží ICOMOS Mezivládnímu výboru pro světové kulturní dědictví, který rozhoduje o případném zápisu navržené památky.

Rozhodnutí Výboru bude České republice známo nejdříve v polovině roku 2014.

 

            Jednání s misí se za českou stranu zúčastnili zástupci Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, České komise pro UNESCO, Národního památkového ústavu, Masarykova muzea v Hodoníně, Městského úřadu v Hodoníně a Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Vzhledem k tomu, že jde o společnou nominaci, byl jednání v Mikulčicích též přítomen zástupce Slovenské republiky. Péčí Ústavu archeologie a muzeologie FF MU měla mise též možnost seznámit se jako se srovnávacím materiálem s velkomoravským Pohanskem.

Po návštěvě Slovanského hradiště v Mikulčicích, kde bylo těžiště jednání, se mise odebrala na Slovensko k posouzení kostela sv. Margity Antiochijské v Kopčanech.

 

Mgr. Dita Limová

oddělení pro UNESCO

 

Ministerstvo kultury ČR

 

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty