I. ročník Dějepisná olympiáda Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj

 

Masarykovo muzeum, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, organizuje prostřednictvím své pobočky Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP, dějepisnou olympiádu na téma Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděje. V souvislosti s letošním výročím 1150. let od příchodu obou věrozvěstů na území Velké Moravy tak podněcuje děti obou stupňů základních škol k rozšíření znalostí o vzniku prvního státního útvaru na našem území. Pomáhá žákům uvědomit si kulturní i náboženské hodnoty, které zde vybudoval silný panovnický rod a zanechali za sebou především sv. Cyril a sv. Metoděj.  

Olympiáda je určena pro děti základních škol od 4. do 9. třídy, a to na území České, tak i Slovenské republiky.

 

Druhé kolo olympiády pro vybrané žáky prezentující jednotlivé školy je plánováno na začátek nového školního roku (na přelomu září a října) a proběhně přímo v prostorách Slovanského hradiště v Mikulčicích. Jeho součástí bude slavnostní vyhlášení s kulturním doprovodem. 

Snímek1.JPG, 450x600, 53.92 KB

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty