MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KOLOKVIUM - 27. - 29. listopadu

PAMÁTKA SVĚTOVÉ HODNOTY NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO

 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, kterou zřizuje Jihomoravský kraj, připravuje ve spolupráci s  Národním památkovým ústavem v Praze a s podporou Archeologického ústavu Akademie věd ČR a Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy university v Brně pod záštitou Ministerstev kultury ČR a  SR mezinárodní odborné kolokvium na téma

 

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH

A KOSTEL SVATÉ MARKÉTY ANTIOCHIJSKÉ V KOPČANECH:

PAMÁTKA SVĚTOVÉ HODNOTY NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO

 

Kolokvium se uskuteční v sále Evropa v Hodoníně ve dnech 27. až 29. listopadu 2012 ve vazbě na blížící se začátek jubilejního roku 1.150. výročí příchodů slovanských věrozvěstů a patronů Evropy sv. Konstantina a sv. Metoděje na Moravu (r. 863) a počátek jejich významné moravské a později evropské duchovní, světské i kulturní mise. Součástí kolokvia je prohlídka areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích s odborným výkladem. Pořadatelé jednají také o možnosti návštěvy města Brna spojenou s  přijetím účastníků hejtmanem Jihomoravského kraje a prohlídkou vily Tugendhat, která je významnou památkou UNESCO.

Kolokvium navazuje na závěry Mezinárodního odborného sympozia, které se v Hodoníně uskutečnilo na přelomu měsíců listopadu a prosince 2010 a jehož usnesení je uvedeno v příloze této pozvánky. Jeho cílem je tyto poznatky nejen rozšířit, ale také je na mezinárodní úrovni prezentovat pomocí již realizovaného projektu Mikulčicko-kopčanského archeoparku, který je společným česko-slovenským projektem. Rámcový program kolokvia je uveden v příloze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozvánka (.pdf, 253.37 KB)
návratka (.doc, 110.00 KB)
program (.doc, 17.00 KB)
tisková zpráva (.doc, 32.00 KB)

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty