Plán výstav a akcí 2018

ZÁMEČEK

Výrazové panenky z USA - panenky ze sbírky Veroniky Petraturové

do 4. 2. 2018

Výstava představuje panenky Veroniky Petraturové, která začala sbírat panenky za svého pobytu
v Americe, kde žila v letech 1998 – 2011. Její záliba začala touhou vlastnit nějakou americkou panenku, ať už průmyslově vyrobenou, či vyrobenou výtvarníkem nebo v domácí dílně. Zaměřila se na panenky s výrazem nejrůznějších profesí a etnik. Za patnáct let svého pobytu v Americe nashromáždila kolem 1500 panenek z nejrůznějších materiálů od celoporcelánových, s porcelánovými hlavičkami, papírových, hadrových či voskových.


 

Třicetiletá válka 1618 – 1648 - 400 let od začátku evropského konfliktu

23. 2. - 27. 5. (vernisáž 22. 2.)

V roce 2018 si výstavou připomeneme 400 let od vzniku velkého evropského konfliktu, který začal
v českých zemích a u nás také skončil. Šlo o dlouhodobý proces krátkých a dlouhých válek, které přinesly pro naše předky velké strádání a bídu.

 

 

Svět fantazie Aloise Sikory

 

15. 6. - 30. 9. (vernisáž 14. 6.)

Výstava k 75. narozeninám malíře, básníka a pohádkáře Aloise Sikory. Na výstavě se představí různé postavičky z říše autorovy fantazie, například vodníci. Autor používá techniku olejomalby na plátně, dřevě a kameni, kresbu tuží a akvarel.


 

Máme republiku!

19. 10. 2018 - leden 2019 (vernisáž 18. 10.)

Výstava je věnována stému výročí vzniku Československa. Pomocí dobových písemných materiálů, fotografií a trojrozměrných předmětů přibližuje nejen významné historické okamžiky,
ale i každodenní radosti a starosti v životě obyvatel města Hodonína v roce 1918.


 

Další akce:

Muzejní noc - Třicetiletá válka

18. 5.

Akce pořádaná k výstavě k výročí 400 let od vzniku velkého evropského konfliktu.

Den seniorů

1.10.

V rámci oslav Mezinárodního dne seniorů, který každoročně připadá na první den v měsíci říjnu, nabízí Masarykovo muzeum v Hodoníně v tento den volný vstup do stálé expozice o nejslavnějším hodonínském rodákovi i do aktuálních výstav. Navíc pro tento den připravuje speciální doprovodný program nejen pro seniory, ale i pro širokou veřejnost.


 

PŘEDSÁLÍ, EVROPA

Zapomenuté Srbsko

1. 6. - 16. 9. (vernisáž 1. 6.)

Výstava se tematicky připojuje k oslavám stého výročí vzniku Československa a je součástí 5. Dnů slovanské kultury 2018. Připomíná historické vazby a události v dějinách českého národa a Srbů od středověku po současnost. Důraz je kladen na osobnost T. G. Masaryka, pro kterého bylo Srbsko vzorem v boji za svou samostatnost, ukazuje i důležitou roli Srbska v letech 1938 a 1968.


 

NÁRODNÍ TŘÍDA 21

Sestry Boromejky - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

10. 11. 2017 - 18. 2. 2018 (vernisáž 9. 11.)

Výstava věnovaná Milosrdným sestrám sv. Karla Boromejského. je zaměřena na činnost Boromejek
v českých zemích a jejich službu nejpotřebnějším. Vznik řádu je spojen s obdobím po třicetileté válce a tehdejší bídou. V českých zemí působí Boromejky od roku 1834. Vynikají péčí o nemocné, vězně, mladé lidi, zkrátka všeobecnou duchovní pomocí.


 

Babičko, dědečku, pojďte si hrát!

 

9. 3. - 10. 6. (vernisáž 8. 3.)

Výstava je určena nejen pro děti, ale i dospělé, kteří si umějí hrát. Představí nám stolní a karetní hry, se kterými si hrávali naši předkové v dobách Rakouska-Uherska, v období první republiky
i socialistického Československa.

 

 

Ve stínu trámoví - z tvorby malíře Romana Šafránka

22. 6. - 26. 8. (vernisáž 21. 6.)

Výstava nabízí výběr obrazů, objektů a kreseb z let 2014 - 2017 vzniklých za autorova pobytu
v Bulharech. Vystavené série jsou záznamem událostí, vjemů, či situací, které ho v kraji pod Pálavou potkaly. Tvorba minulého roku má intimnější polohu, kdy autor obrazy a objekty balí do průhledných bublinkových folií a tím se snaží jejich obnažená těla ukrýt a ochránit před nepřízní počasí i před zraky diváka.     

 

 

Pomníky T. G. M. na Hodonínsku

14. 9. - 11. 11. (vernisáž 13. 9.)

Výstava je připravena ke stému výročí vzniku Československa. Na dobových i současných fotografiích přibližuje osudy pomníků věnovaných prvnímu československému prezidentu T. G. Masarykovi
v okrese Hodonín. Prostor je ponechán i trojrozměrným předmětům připomínající Masarykovu osobnost. Součástí výstavy jsou také osobní předměty T. G. Masaryka.


 

Betlémy

30. 11. 2018 - únor 2019 (vernisáž 29. 11.)

Výstava představuje betlémy z území Čech, Moravy a Slovenska. Návštěvníkům se zde představí nejenom historické betlémy, ale i moderní z různých materiálů současných tvůrců.


 

Další akce:

Velikonoční předváděcí akce

20.-22.3.

Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o pásmo na téma Velikonoce.

 

Vánoční předváděcí akce

 

prosinec

Třídenní tradiční předváděcí akce řemeslníků doplněná o pásmo na téma Vánoce.

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Rengl Dvacáté stoletíDvacáté století