Císařovna Marie Terezie a střední Evropa

(mezinárodní vědecká konference 14.11.-15.11.2017, sál Evropa)

Massarykovo muzeum v Hodoníně

připravuje mezinárodní vědeckou konferenci ''Císařovna Marie Terezie a střední Evropa''. Konference se uskuteční 14.-15.11. 2017 v prostorách sálu Evropa v Hodoníně. 

Císařovna a královna Marie Terezie se zapsala nesmazatelně do tváře střední Evropy. Na trůn usedla v době velkých politických, hospodářských a církevních změn. Starý kontinent nastupoval postupnou změnu myšlení k osvícenému absolutismu. Panovníkovi bylo přisouzeno být hlavním hybatelem uvnitř země. Stejný úkol čekal také na císařovnu Marii Terezii. Ta se chopila otěží vlády v roce 1740 a již od samého začátku musela řešit nejrůznější problémy spojené s udržením vlády nad podunajskou monarchií. Díky svým schopnostem vytvořila důmyslný byrokratický systém, který začal reformovat stát. Díky této snaze se střední Evropa postupně proměnila v moderní stát. Císařovna sehrála důležitou úlohu v historii současné České republiky a okolních států tvořících do roku 1918 jednotný státní útvar. Je potřeba upozornit na společnou historii v rámci prostoru dnešní střední Evropy, kterému po čtyřicet let císařovna Marie Terezie vládla.

Věříme, že mezinárodní konference přispěje k hlubšímu poznání císařovny Marie Terezie, jejího života, politiky, ekonomiky, hospodářství a dalších aspektů života novověké společnosti.

Přednesené příspěvky budou publikovány.

Maximální délka příspěvků je 15 min. Technické vybavení (dataprojektor, notebook) budou zajištěny. Ubytování si bude hradit účastník konference. Přednášející neplatí konferenční poplatek, ostatní platí 100,- Kč za den. Poplatek se platí na místě. Přesný program a další informace ohledně ubytování a dopravy budou účastníkům včas zaslány. Vzhledem k omezené kapacitě zašlete prosím přihlášku co nejdříve, nejpozději však do 1. října 2017. K přihlášce, prosíme, přiložte stručnou anotaci vašeho příspěvku (10 řádků), která bude sloužit pro potřebu organizátorů.

Vyplněnou přihlášku s anotací příspěvku zašlete na e-mailovou adresu m.vareka@masaryk.info, popř. písemně na adresu: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín. Pro informace můžete použít telefon +420 604 746 114 (M. Vařeka). 

 

konference - Císařovna Marie Terezie a střední Evropa 2.JPG (424x600, 54.31 KB)

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Dvacáté stoletíDvacáté století