Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje (MTRV)

Území Jihomoravského kraje je z hlediska lidové kultury zajímavým útvarem, kde se setkávají typicky národopisné oblasti Slovácko, Hanácké Slovácko, Horňácko, část Hané, přechodná oblast mezi Horáckem a Podhoráckem zvaná Brněnsko s oblastmi novoosídleneckého pohraničí na Mikulovsku a Znojemsku. Toto etnograficky různorodé území je bohaté na projevy tradiční lidové kultury, jejíž součástí je i tradiční rukodělná výroba, která dala vzniknout tisícům artefaktů, jež se staly součástí národního kulturního dědictví.

Jihomoravský kraj s vědomím nutnosti podpory uchování a dalšího rozvoje těchto hodnot,

a) ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 10. ledna 2001 č. 40 k aktualizaci Strategie účinnější státní podpory kultury,
b) ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice,
c) v souladu s výzvou UNESCO „Žijící lidské poklady“,
d) a ve vztahu k udělování celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“,
 
zřídil v roce 2012 titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“  jako formu veřejného uznání a podpory těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.
GDPR: 
Zpracování osobních údajů je u této agendy považováno za činnost ve veřejném zájmu na základě Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví dle čl.6 odst.1 písmena e) Nařízení EP a Rady č. 2018/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení").

Držitel titulu má možnost požádat kdykoli o opravu nebo výmaz osobních údajů v souladu s Nařízením. Více informací o právech subjektů osobních údajů na http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/951/.
 
 
 
 
Zásady udílení titulu ke stažení:

 

Nominační formulář (.doc, 46.00 KB)

 

Držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“

 2012

Růžena Kozumplíková                                pletení z orobince

Bohumil Šikula                                            bednář

2013

Dagmar Čechová                                         perníkové pečivo

Alexandra Kaňovská                                   výroba keramiky - fajáns

Miroslav Urban                                            ruční tkadlec

2014           

Marie Čiháková                                           blatnické kraslice

Iva Novotná                                                 zpracování ovčí vlny

Věra Šmídová                                              lidová výšivka

2015

Anna Búřilová                                            dekorativní perník z formy

Zdeňka Zábojová                                        ruční tkadlena

Marie Žáková                                             batikované kraslice

2016

Markéta Maláníková                                  lidová výšivka

Marie Pachtová                                          kraslice zdobené slaměnou intarzií

Danuška Partyková                                    vizovické pečivo, tradiční tvary s lidovou symbolikou

2017

Jiří Danzinger                                            tradiční  modrotisk

Ivo Nimrichter                                           černá hrnčina 

František Joch                                            tradiční modrotisk

2018

Karel Hanák                                               habánská keramika

Milan Strmiska                                          zpracování perleti a rohoviny

Ludmila Kočišová                                     figurky z kukuřičného šustí

František Pavlica                                       výroba a pokládání slaměných došků

Hana Buchtelová                                       ruční tkalcovství

Alexandr Slavík                                         výroba dřevěných řezbovaných forem

2019

Marcela Hrabovská                                    kraslice zdobené slaměnou intarzií

Roman Slaný                                              výroba včelích klátů

Pavel Petržela                                             výroba malých přenosných cimbálů

2020

Marie Vachunová                                       šití a vyšívání

Pavel Krahulík                                           tesařina

Eduard Bařina                                            bednářství

 

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty