Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje (MTRV)

Území Jihomoravského kraje je z hlediska lidové kultury zajímavým útvarem, kde se setkávají typicky národopisné oblasti Slovácko, Hanácké Slovácko, Horňácko, část Hané, přechodná oblast mezi Horáckem a Podhoráckem zvaná Brněnsko s oblastmi novoosídleneckého pohraničí na Mikulovsku a Znojemsku. Toto etnograficky různorodé území je bohaté na projevy tradiční lidové kultury, jejíž součástí je i tradiční rukodělná výroba, která dala vzniknout tisícům artefaktů, jež se staly součástí národního kulturního dědictví.

Jihomoravský kraj s vědomím nutnosti podpory uchování a dalšího rozvoje těchto hodnot,

a) ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 10. ledna 2001 č. 40 k aktualizaci Strategie účinnější státní podpory kultury,
b) ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice,
c) v souladu s výzvou UNESCO „Žijící lidské poklady“,
d) a ve vztahu k udělování celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“,
 
zřídil v roce 2012 titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“  jako formu veřejného uznání a podpory těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.
GDPR: 
Zpracování osobních údajů je u této agendy považováno za činnost ve veřejném zájmu na základě Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví dle čl.6 odst.1 písmena e) Nařízení EP a Rady č. 2018/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení").

Držitel titulu má možnost požádat kdykoli o opravu nebo výmaz osobních údajů v souladu s Nařízením. Více informací o právech subjektů osobních údajů na http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/951/.
 
 
 
 
Zásady udílení titulu ke stažení:

 

Nominační formulář (.doc, 46.00 KB)

 

Držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“

 

    Obor tradiční rukodělné výroby Rok udělení titulu
1 Růžena Kozumplíková Pletení z orobince 2012
2 Bohumil Šikula Bednář 2012
3 Dagmar Čechová Perníkové pečivo 2013
4 Alexandra Kaňovská Výroba keramiky - fajáns 2013
5 Miroslav Urban Ruční tkadlec 2013
6 Marie Čiháková Blatnické kraslice 2014
7 Iva Novotná Zpracování ovčí vlny 2014
8 Věra Šmídová Lidová výšivka  2014
9 Anna Búřilová Dekorativní perník z formy 2015
10 Zdeňka Zábojová Ruční tkadlena 2015
11 Marie Žáková Batikované kraslice 2015
12 Markéta Maláníková Lidová výšivka 2016
13 Marie Pachtová Kraslice zdobené slaměnou intarzií 2016
14 Danuška Partyková Vizovické pečivo - tradiční tvary s lidovou symbolikou  2016
15 Jiří Danzinger Tradiční modrotisk 2017
16 Ivo Nimrichter Černá hrnčina ze Slovácka 2017
17 František Joch Tradiční modrotisk

2017

18 Karel Hanák       Habánská keramika 2018
19 Milan Strmiska  Zpracování perleti a rohoviny 2018
20 Ludmila Kočišová  Figurky z kukuřičného šustí 2018
21 František Pavlica  Výroba a pokládání slaměných  došků 2018
22 Hana Buchtelová  Ruční tkalcovství 2018
23 Alexandr Slavík  Výroba dřevěných  řezbovaných forem 2018
       

  

 

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty