Mince habsburských panovníků 1526 - 1918

 Nabízíme Vám doprovodný program k výstavě seznamující žáky zábavnou formou s historií vlády Habsburků, s vývojem měny v tomto období a s numismatickými pojmy. Do výstavy je zapojena řada interaktivních prvků, děti plní různé úkoly, skládají puzzle, přiřazují k obrázkům historické události, vyhledávají informace a doplňují je do pracovních listů, díky nimž se seznámí s danou problematikou.

Stěžejním prvkem doprovodného programu jsou pracovní listy rozdělené na dvě části, část matematickou a část dějepisnou.

Dějepisná část:
Cílem úkolů je získání znalostí základních numismatických pojmů, schopnost využít historické mince jako zdroj informací a orientovat se ve vývoji měny za vlády Habsburků.

Matematická část:
Cílem úkolů je získání základních znalostí o typech platidel, jejich vztazích a vzájemných přepočtech a vytvoření představy o kupní síle peněz v Habsburské monarchii.


Délka trvání programu: 45 - 60 minut

Program bude realizován od 6. února do 20. května 2013

Kde: Ve výstavních prostorách budovy sálu Evropa, Národní třída 21, Hodonín

Vstupné: Děti do 6 let zdarma, žáci ZŠ - 10 Kč, studenti - 15 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Na program se objednejte předem na telefonu 518 352 271 (průvodce)

Informace: Mgr. Michaela Zálešáková, 518 351 834, m.zalesakova@masaryk.info

 


Na výstavě mimo jiné žáci zjistí:
Co nestojí za zlámanou grešli? Kolik toho koupíte za babku? Jak vypadá člověk, o němž se říká, že je jako za groš kudla? Jak jsme na tom, když nemáme ani vindru? a další

Leták - nabídka doprovodného programu Mince habsburských panovníků 1526-1918, 470x323, 45.24 KBLeták - nabídka doprovodného programu Mince habsburských panovníků 1526-1918
Ke stažení (.jpg, 470.04 KB)