KALENDÁRIUM FOLKLORNÍCH AKCÍ V ROCE 2020

Naplnění Čl. 4.2.7 Zajistit pravidelné zpracovávání přehledu regionálních akcí zacílených na uchování a prezentaci projevů tradiční lidové kultury veřejnosti.
Aktualizace kalendária ke dni 6. 3. 2020
 
BLUČINA
 7. 3. Blučinský krojovaný ples. Letos nám bude hrát DH Lácaranka a cimbálová muzika Guráš. Restaurace Lidového domu od 20.00 hod. Ve 20:30 si zatančíme moravskou besedu a s radostí uvítáme vaši účast.
14. 3. Muzikantský ples. 16. ročník muzikantského plesu se uskuteční 14. března 2020 v Blučině. Vystoupí Túfaranka, Záhorienka a Blučiňáci. Začátek ve 20.00 hod.
 
BRNO
18. 3. Březnová beseda u cimbálu. MK klub od 19.00 hod.
 4. 4. Den plný folklóru. Na co se můžete těšit? Cikánské tance s Libuškou Bachratou. Příprava tanečního tréninku lidového souboru. Partneřina v lidovém tanci. Workshopy pro jednotlivce i pro páry, pro začátečníky i pokročilé. Choreografie i zábavné improvizace z vybraných regionů. Přihlašování do 15.3.2020. Kapacita je omezena.
28. 3. Lidový tanec na Brněnsku a lidový kroj na Brněnsku. 9.00-10.30 h Taneční seminář (rozcvička, nácvik vybraných tanců z Brněnska). 10.30-11.30 h Specifika dialektů v jižní středomoravské nářeční podskupině(Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D., Bc. Filip Kubeček). 11.30-12.30 h Kalendářní obyčeje dětí na Brněnsku (Mgr. Jan Blažek). Srdečně zveme taneční páry, choreografy, vedoucí souborů, organizátory hodů a národopisných slavností, příznivce lidové kultury na Brněnsku. Dělnický dům Brno-Líšeň.
 
DRNHOLEC
 7. 3. První březnovou sobotu se v drnholeckém kulturním domě uskuteční Šibřinky - jde o taneční zábavu, rej masek, aj. Začátek akce je ve 20.00 hodin.
22. 3. Dětský krojový ples. Již 9. ročník tradičního dětského krojového plesu se uskuteční v neděli 22. března 2020 od 14.00 hodin v místním kulturním domě. Na programu je předtančení Moravskou besedou, soutěže ve verbuňku, vrtěné a párovém tanci.
 
HODĚJICE
6. 3. Posezení u cimbálu u příležitosti MDŽ. Začátek v 18.00 hod.
 
HODONÍN
13. 3. Ples muzikantů. Dům kultury Hodonín Vás zve na tradiční ples muzikantů, který se i tentokrát jak jinak ponese v duchu dechových hudeb. Zazní známé a oblíbené skladby v podání místních i vzdálenějších dechových těles, ale také se můžete těšit na vystoupení folklórních souborů. Kulturní dům Horní Valy od 19.30 hod.
 
KRUMVÍŘ
29. 3. Vás a hlavně všechny Vaše děti zve Dětský folklorní soubor Pantlička Krumvíř ve spolupráci s obcí Krumvíř na Dětské krojované odpoledne. Odpoledne bude zahájeno předtančením Slovácké besedy. K tanci a poslechu bude hrát DH Šardičanka. Začátek v 16.00 hod.
 
KYJOV
22. 3. Jarní zpívání v Kyjově s ochutnávkou vín – 17. ročník setkání pěveckých sborů před radnicí. Účinkují: Ženské sbory z Bánova a Zpěvulenky z Čeložnic, Mužské sbory z Dubňan, Mikulčic, Valtic a Paniháj z Moravan, Mužský pěvecký sbor z Kyjova.
 
MIKULOV
21. 3. Mikulovský zpěváček. 21. ročník pěvecké soutěže dětských zpěváčků. Začátek ve 14.00 hodin v městském kině v Mikulově. Zpěváčky doprovází cimbálová muzika Grácia. Vítězové starší kategorie soutěže postoupí do oblastního kola „Děti a píseň Slovácka 2020“, které se uskuteční 25. 4. 2020 ve Veselí nad Moravou.
 
POPICE
14. 3. Krojovaný ples. Zveme všechny nadšence folklóru na IV. Krojovaný ples v Popicích, který se bude konat 14. 3. 2020 od 20 hodin v místním kulturním domě v Popicích. Krásu všech přítomných krojů ukáží všichni v 21 hodin při společném nástupu. K tanci a poslechu bude hrát DH Šardičanka a CM Mládí z Čejče.
 
STRÁŽNICE
29. 3. Zpěváčci Strážnicka Vaška Harnoše. Kulturní dům od 15.00 hod.
 
SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
29. 3. Velikonoce 2020 se Smrtnou nedělí. V rámci odpoledne proběhnou výstavy, tvořivé dílny a doprovodné programy s možností zakoupení výrobků a dekorací s velikonoční tématikou. Pro děti proběhne interaktivní soutěž s vyhodnocením. V průběhu odpoledne vystoupí folklorní soubory a proběhne zvykoslovný pořad Smrtná neděle, kdy se všichni rozloučíme se zimou a přivítáme jaro.
 
VESELÍ NAD MORAVOU
29. 3. Slovácká stuha. Tradiční přehlídka zpěváčků lidových písni z Veselska. Doprovázet zpěváčky letos bude jako většinu posledních ročníků Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky. Nejlepší zpěváčci budou doporučeni na postup v dalších kolech: 25.dubna Děti a píseň Slovácka – Veselí nad Moravou (10-15 let),
 
ŽDÁNICE
14. 3. Folklórní večer. Kulturní dům od 19.30 hod.
22. 3. Zpěváček Hanáckého Slovácka. Soutěž dětských zpěváků. Začátek ve 14.00 hod.
 

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty