Regionální pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje MMH

Regionální pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje Masarykova muzea v Hodoníně je specializovaným muzejním pracovištěm, které vzniklo na základě vládního usnesení Ministerstva kultury České republiky ze dne 11. června 2003 s názvem Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Tímto dokumentem vláda stanovila konkrétními opatřeními povinnosti státu, doporučení samosprávě a výzvu ostatním nestátním organizacím ke spolupráci na ochraně důležité části nehmotného kulturního dědictví.

Aktuální výstavy a akce

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty