Přednášková činnost

Odborné pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti odborné konzultace a také studium v muzejní knihovně. Pro školy, případně různá zájmová sdružení, nabízíme tato témata přednášek.

1. Tomáš Garrigue Masaryk / přednáší Irena Chovančíková
2. Dějiny regionu / přednáší Irena Chovančíková
3. Jak psát kronikářský zápis / přednáší Irena Chovančíková
4. Dějiny města Hodonína do roku 1800 / přednáší Marek Vařeka
5. Masarykovi a Slovensko / přednáší Tomáš Gronský
6. Materiální, duchovní a sociální kultura regionu / přednáší Tomáš Gronský
7. Osudy pomníků TGM / přednáší Hana Sýkorová
8. Povídání nad fotografiemi starého Hodonína / přednáší Hana Sýkorová
9. Metody záchranného archeologického výzkumu / přednáší Jaroslav Šmerda
10. Záchranné archeologické výzkumy na Hodonínsku / přednáší Jaroslav Šmerda
11. Záchranný archeologický výzkum v Hodoníně / přednáší František Kostrouch

Další témata přednášek jsou samozřejmě možná dle konkrétních požadavků.

Kontakt

Hana Sýkorová
h.sykorova@masaryk.info
tel.: 518 351 834, 724 533 710