Doprovodné programy pro školy

Aktuálně nabízíme školám doprovodný program k expozici T. G. Masaryk a rodný kraj

Další programy jsou řešeny dle objednávek. 

 

 

Prohlídka s průvodcem, s využitím pracovních listů. Součástí prohlídky je promítání krátkého filmu a zvukových nahrávek.

Sezónní programy:

Archeohrátky

Program seznamuje s prací archeologů. Žáci se zde dozvědí, jak se provádí archeologický výzkum, jaké pomůcky a přístroje se k tomu používají, co se dál děje s nalezenými předměty, jak se určují. Zájemci si budou moci vyplnit nálezovou zprávu, složit ze střepů nádobu a středověký kachel, zahrát archeologické pexeso atd. 

Program je určen převážně mateřských školám. Přijedeme za vámi přímo do školky, program proběhne jen za pěkného počasí na školní zahradě, využijeme pro vykopávky vaše pískoviště.

Kontakt: Mgr. František Kostrouch, 518 352 271

Vinařův rok

Tématický program o pěstování a zpracování místní regionální plodiny - vinné révy, i o zvycích a tradicích, které se k ní vztahují - realizováno první týden v říjnu na nádvoří zámečku Masarykova muzea.

Kontakt: Mgr. Miroslav Havlík, 518 352 271, 724 986 076

Velikonoční a vánoční předváděcí akce tradičních lidových řemesel

Ukázky tradičních technik lidovými tvůrci s možností si některé činnosti vyzkoušet. 

Vstupné se odvíjí se od technické náročnosti a materiálových požadavků na program, max. však 25 Kč, pedagogický doprovod zdarma. 

Martina Piškulová, DiS. - kontakt 518 351 834, 724 384 419 nebo email: m.piskulova@masaryk.info