Pro školy

Aktuálně nabízíme školám doprovodný program k expozici T. G. Masaryk a rodný kraj

Další programy jsou řešeny dle objednávek. 

 

 

Prohlídka s průvodcem, s využitím pracovních listů. Součástí prohlídky je promítání krátkého filmu a zvukových nahrávek.

 

Stálé programy: realizováno celoročně dle předchozí objednávky

Stála basa u primasa

Program určený pro realizaci přímo v jednotlivých mateřských školách.
Děti seznámíme s hudebním nástrojem basou, naučíme se písničky o base, přiblížíme jim zimním období s tradicemi, které v tuto dobu probíhají, zatančíme si lidový tanec a popovídáme si o lidovém oblečení.
Délka trvání programu 60-90 minut
Vstupné 25Kč/ dítě, pedagogický doprovod zdarma

Sezónní programy:

Archeohrátky

Program seznamuje s prací archeologů. Žáci se zde dozvědí, jak se provádí archeologický výzkum, jaké pomůcky a přístroje se k tomu používají, co se dál děje s nalezenými předměty, jak se určují. Zájemci si budou moci vyplnit nálezovou zprávu, složit ze střepů nádobu a středověký kachel, zahrát archeologické pexeso atd. 

Program je určen převážně mateřských školám. Přijedeme za vámi přímo do školky, program proběhne jen za pěkného počasí na školní zahradě, využijeme pro vykopávky vaše pískoviště.

Vinařův rok

Tématický program o pěstování a zpracování místní regionální plodiny - vinné révy, i o zvycích a tradicích, které se k ní vztahují - realizováno první týden v říjnu na nádvoří zámečku Masarykova muzea.

Velikonoční a vánoční předváděcí akce tradičních lidových řemesel

Ukázky tradičních technik lidovými tvůrci s možností si některé činnosti vyzkoušet. 

Vstupné

Odvíjí se od technické náročnosti a materiálových požadavků na program, max. však 25 Kč, pedagogický doprovod zdarma. 

Na spolupráci se těší:

Martina Piškulová, DiS. - kontakt 518 351 834 nebo email: m.piskulova@masaryk.info
Mgr. Miroslav Havlík - kontakt 724 986 076 nebo email: m.havlik@masaryk.info

 

Aktuální výstavy a akce

  • 19. 10. 2018 – 3. 2. 2019
    Masarykovo muzeum v Hodoníně
    výstava

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty