Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Publikace, časopisy, spisy či novinky nejen o osobnosti T. G. Masaryka můžete sledovat na stránkách Masarykova ústavu a archivu AV ČR, v.v.i.

Ústav T. G. Masaryka byl založen Tomášem G. Masarykem 23. 7. 1932 jako nadace, jejímž úkolem bylo spravovat a doplňovat knihovnu a archiv TGM, pokračovat v redigování a vydávání Masarykových spisů, umožňovat externí studium vědeckých pracovníků a vydávat či přispívat k vydávání výsledků jejich práce.

Odkaz na portál MÚA AV ČR níže:
Fe 13 FI 7 Fa 6 TGM 2.jpg, 457x600, 30.38 KB