Zasílání novinek

Pokud máte zájem o pravidelné zasílání novinek a programu akcí Masarykova muzea v Hodoníně a jeho poboček, vyplňte formulář pro registraci. Váš email bude automaticky zařazen do databáze.

(povinné)
(povinné)
(povinné)

Aktuality

 • 16. 9. 2019
  Ještě stále mají školy možnost se přihlásit na promítání unikátních filmových ukázek z Podkarpatské Rusi. Promítání proběhne 19.9. v sále Evropa. V případě zájmu volejte 724384419
 • 4. 9. 2019
  !Stálé expozice VLASTIVĚDNÉHO MUZEA KYJOV ZAVŘENY!
 • 15. 9. 2019
  Mikulčice: bohatá nabídka přilákala přes 450 hostů
  Také sobotní návštěvní den uvítal hned v dopoledním čase tři autobusové zájezdy a odpoledne značný proud návštěvníků, kteří si vybrali z bohaté programové nabídky nejen prohlídku výstavy šperků, ale také sledování tesání člunu, besedování s řemeslníky a archeologem, hledání předmětů osíváním písku, poslech komentované prohlídky nebo přednášek na téma Minulost a současnost památníku. Pěkné počasí vyzvalo mnohé také k procházce lesem k nové lávce přes řeku Moravu. Velmi se těšíme ze zájmu hostů a věříme, že jsme jejich zájem díky bohaté nabídce programu nezklamali. -fs-
 • 14. 9. 2019
  Mikulčice: areál hradiště ožil zájmem návštěvníků
  Také sobota Archeologických dnů se těší zájmu návštěvníků. Ti přicházejí v menších i větších skupinkách, přijelo i několik zájezdů, aby se na vlastní oči mohli seznámit s pěti desítkami kopií velkomoravských šperků z mikulčických nálezů. Kromě návštěvy archeologické expozice se mohou podívat na práci archeologa nebo kovotepce, uvidí práci na dlabání člunu z jednoho kusu kmene nebo drcení obilí pomocí dvou kamenů. Některé z vyráběných nebo vystavených věcí si mohou i pro radost zakoupit. Součástí programu jsou ukázky v dobovém táboře skupiny Styrke i herní program pro děti na dvou pracovištích. Přijeďte. Program pokračuje do 18.00 hodin a bude (byť ve zmenšené míře) také zítra. -fs-
 • 14. 9. 2019
  Mikulčice: Archeologické dny přilákaly stovky hostů
  Oslava 65. výročí „objevení“ Mikulčic a 55. výročí výstavy o Velké Moravě na Pražském hradě spojená s výstavou kopií velkomoravských šperků a bohatým třídenním programem přivedla do areálu hradiště v pátek během dne a večer první stovky vděčných a zvídavých hostů. Lákala především výstava šperků a pak byl také hojně navštíven večerní kulturní program. Děkujeme za návštěvu a srdečně zveme i dnes! -fs-
 • 7. 9. 2019
  Mikulčice: krásná letní návštěvnická bilance
  V neděli 1. září skončil 68 denní nonstop letní provoz na našem památníku. V měsících červenec a srpen bylo otevřeno denně a naši milí hosté měli možnost projít si mikulčickou velkomoravskou památku s průvodcem také v pondělí, kdy je obvykle na památkách zavírací den. Tuto skutečnost velmi pozitivně kvitovali návštěvníci již v minulých letech, a tak není divu, že ji opakujeme během každé letní návštěvní sezóny. Nejinak tomu bylo tedy i letos. Během 68 letních dnů nonstop provozu navštívilo památník bezmála 20.000 hostů, což činí denní průměr krásných 290 osob. Z celkového uvedeného počtu 12,5 tisíce návštěvníků si koupilo vstupenku. Památník má do konce měsíce srpna krásnou návštěvu 47.575 hostů! Děkujeme a další zveme k návštěvě. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty