Výběrové řízení na pozici vedoucí NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích

 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích

Nástup: 1. 10. 2020

Místo výkonu: Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP

Popis pozice:

 • Komplexní zajišťování ochrany, provozu, správy, prezentace a tvorby koncepce využívání památkového objektu s velkou provozní náročností

 • Tvorba koncepce využívání významného památkového objektu, komplexní péče o mobiliární fond, zajišťování badatelských činností

 • Organizace návštěvnického provozu

 • Tvorba a organizace náročných nebo víceoborových muzejních výstav, programů a publikací

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání (nejlépe humanitního směru, obor archeologie a muzeologie výhodou)

 • minimálně 5 let praxe ve vědecké, či kulturní instituci

 • manažerské zkušenosti a zkušenosti se správou památkově chráněného objektu či areálu výhodou (obojí minimálně 3 roky)

 • zkušenosti s vedením kolektivu, zkušenosti v oblasti cestovního ruchu a propagace výhodou

 • znalost alespoň jednoho světového jazyka

 • znalost práce s PC

 • řidičský průkaz skupiny B

 • bezúhonnost

Uchazeči předloží:

 • motivační dopis

 • koncepci rozvoje Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP se SWOT analýzou a s výhledem na 5 let v rozsahu minimálně tří normostran

 • strukturovaný profesní životopis s případnými referencemi

 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění (předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971).

Nabízíme:

 • pracovní úvazek 1,0 na dobu neurčitou se sjednanou zkušební dobou 6 měsíců

 • odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 12

 • 5 týdnů dovolené, stravenky, členství v AMG

   

Nabídky s profesním životopisem zasílejte nejpozději do 22.7.2020 na e-mailovou adresu: masarykovomuzeum@masaryk.info. Zprávu označte v předmětu: „výběrové řízení – vedoucí SHM"

Aktuality

 • 27. 6. 2020
 • 26. 6. 2020
  Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích
 • 8. 6. 2020
 • 11. 5. 2020
  Každý návštěvník si může přečíst nebo stáhnout provozní nouzový řád platný od 11. května 2020
 • 4. 5. 2020
  Pro naše mladší návštěvníky máme v první várce připraven program ve formě vyplňovaček, spojovaček, tajenek, kvízů a dalších.
 • 9. 3. 2020
  V rámci 170. výročí narození T. G. M. dostane každý návštěvník ke vstupence na výstavu Setkali se s Masarykem nebo do stálé expozice T. G. Masaryk a rodný kraj speciální placku na připnutí.
 • 21. 2. 2020
  Informace pro návštěvníky!
  V rámci spolupráce s IDS JMK, mají návštěvníci, kteří se prokážou platnou jednorázovou, jednodenní nebo předplatní jízdenkou IDS JMK, slevu ve výši 20% z plné ceny vstupného na výstavy a expozice v Masarykově muzeu v Hodoníně a všech jeho pobočkách.
 • 21. 2. 2020
  Masarykovo muzeum v Hodoníně se zapojilo do projektu Objevuj památky. Mrkněte na jejich webové stránky, kde kromě několika dalších památek a organizací můžete najít i nás. Sledovat nás můžete na facebookových stránkách a na instagramu Objevuj památky.
 • 3. 1. 2020
  Srdečně zveme návštěvníky na výstavu "Svět kostiček" do Vlastivědného muzea Kyjov.
 • 5. 7. 2020
  Mikulčice: zdařilý víkend a program Léto na Valech
  Po třech dnech prodlouženého víkendu: po sobotě 4. 7., kdy areál navštívilo přes 500 hostů a na šest prohlídek s průvodcem zavítalo 150 návštěvníků (průměr na prohlídku 25 osob) a neděli s programem v dobovém táboře Styrke a Poutí na Podluží k svátku a k uctění památky soluňských bratří sv. Cyrila a Metoděje, během níž areál hradiště navštívilo přes 1700 hostů a poutníků, pokračovala nabídka doprovodného pořadu i v pondělí celodenním programem pro děti s názvem Velkomoravské vítání prázdnin. K naší spokojenosti hradiště opět uvítalo desítky poznání i her chtivých dospělých i dětských návštěvníků. Děkujeme! -fs-
 • 27. 6. 2020
  Mikulčice: připravuje se změna na pozici vedoucího
  Dne 26. června vyhlásilo vedení Masarykova muzea výběrové řízení na pozici vedoucího pobočky Slovanské hradiště v Mikulčicích s nástupem od 1. října 2020. Podmínky pro zájemce jsou uvedeny na webu Masarykova muzea v Hodoníně. Přihlášky je možno zasílat do 22. července. Po 14 letech, spojených s kompletním budováním kolektivu pracovníků, zásadním zlepšením poskytovaných návštěvnických služeb i celkovou revitalizaci a rekonstrukcí areálu a objektů, po létech, kdy se zásadně k lepšímu změnilo povědomí o lokalitě a návštěvnost stoupla z 8.000 v roce 2006 na loňských 65.000 hostů ročně, odchází do důchodu - stále plný elánu a nápadů - současný vedoucí. -fs-
 • 17. 6. 2020
  Mikulčice: M. Važík - vítěz soutěže Čtení z minulosti II
  Vítězem druhého pokračování soutěže při seriálu Čtení z minulosti se stal opět žák Základní školy Kuželov Martin Važík, kterého k zájmu o historii vedou nejen rodiče, ale také pan ředitel Mgr. M. Dosoudil. Chlapec odpověděl na 22 z 31 položených otázek. Z toho měl 14 odpovědí správných. Dospělé dvouměsíční zveřejňování komentovaných zpráv z letopisů o minulosti Velké Moravy zaujalo, bohužel dětské soutěže se zúčastnil právě jen její dvojnásobný vítěz. Tato skutečnost však nesnižuje jeho znalosti. Blahopřejeme. -fs-

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty