Nositelé tradic

výstava
Práce nositelů celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ z Jihomoravského kraje a titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ v nové budově Vlastivědného muzea Kyjov.

Termín

  • 2. 7. 2017 – 13. 9. 2017

Vstupné

děti do 6 let ZDARMA, děti 6 – 15, ZTP 10,-, studenti (15+), důchodci 15,-, dospělí 30,-, rodinný pas 50 %, seniorpas 50 %

Místo konání

Vlastivědné muzeum Kyjov víceúčelový sál (nová budova)
Palackého 1373/13a
69701 Kyjov

Kontakt

osoba: Mgr. Michaela Zálešáková
telefon: 518 612 338
Vlastivědné muzeum Kyjov představí veřejnosti zcela ojedinělou putovní výstavu s názvem Nositelé tradic. Na výstavě je prezentována práce všech 24 dosavadních držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ a celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ z Jihomoravského kraje.

Od roku 2002 uděluje Ministerstvo kultury České republiky titul Nositel tradice lidových řemesel významným výrobcům a řemeslníkům tradiční lidové kultury z celé České republiky. Z Jihomoravského kraje bylo tímto titulem oceněno šestnáct lidových výrobců a řemeslníků.

Na ocenění Nositel tradice lidových řemesel navázal Jihomoravský kraj v roce 2012 schválením zásad pro udílení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje, s důrazem na zánikem ohrožené obory. V letech 2012-2017 bylo ocenění uděleno sedmnácti výrobcům. Každoročně může Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, složená z předních etnografů a zástupců Krajského úřadu ocenit maximálně tři nominované kandidáty.

Jako ocenění jejich práce a připomenutí dnes již zanikajících znalostí a dovedností připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně putovní výstavu s jednoduchým názvem Nositelé tradic. Například z Kyjovska a Hodonínska budou na výstavě prezentováni řemeslníci a výrobci: Ivo Nimrichter – černá hrnčina, František Joch – Strážnický modrotisk, Karel Hanák – habánská fajáns, Bohumil Šikula – bednář, Alexandra Kaňovská – keramika – fajáns, Iva Novotná – zpracování ovčí vlny, Anna Búřilová - dekorativní perník z formy, Markéta Maláníková – tradiční podlužácká výšivka. Pozornost si samozřejmě zaslouží i práce dalších oceněných řemeslníků z celého Jihomoravského kraje, jejichž umění lze na výstavě zhlédnout.

V rámci výstavy bude také připravena předváděcí akce vybraných řemesel, která bude součástí jarmarku při kyjovských letních slavnostech 12. a 13. srpna 2017 na náměstí v Kyjově, kde si návštěvníci budou moci řadu z prezentovaných technik také vyzkoušet.

Výstava si klade za cíl především propagaci krajského a celostátního ocenění, propagaci oceněných tvůrců a připomenutí lidských dovedností v minulosti běžných, dnes však postupně upadajících v zapomenutí. Věříme, že se stane inspirací a důvodem k zamyšlení při hledání dalších vhodných kandidátů na tento titul. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Jihomoravský kraj.

Další akce na tomto místě

kontakt:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké náměstí 9, Hodonín 69501
tel: +420 518 351 834, fax: +420 518 352 568
e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info

podrobné kontakty

Sphere cardSkupina ČEZ
Rengl Dvacáté stoletíDvacáté století